อย่าอวดหรือโพตส์ 8 สิ่งนี้ เพราะเขาจะว่าเราโง่

อย่าอวดหรือโพตส์ 8 สิ่งนี้ เพราะเขาจะว่าเราโง่

อย่าอวดหรือโพตส์ 8 สิ่งนี้ เพราะเขาจะว่าเราโง่

การคุยโว้โอ้อวดสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิด การกระทำ รวมไปถึงเรื่องเงิน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณดูดีขึ้นมา และอาจจะเป็นสิ่งที่ทำร้ า ยตัวคุณโดยที่คุณยังไม่ทันได้รู้ตัว หยุดอวด 10 อย่ างนี้ เพราะว่ามันไม่ได้มีผลดีอะไรต่อตัวของคุณเลยแม้แต่น้อย

1 อย่ าอวดรู้

หลายๆ คนชอบอวดรู้ หรือชอบพูด ใ นเรื่องที่คนอื่นไม่รู้ เรื่องบางเรื่องอาจไม่จริง อย่ าบอกว่ารู้ให้ดูเท่ เพราะ สุดท้ายแล้วคุณจะกลายเป็นคนโ ง่ในทันที

2 อย่ าอวดฉลาด

คนที่เขามีความคิด ความฉลาดจริงๆ เขาจะไม่คุยโว้โอ้อวด หรือ อวดอ้างให้คนอื่นได้รับรู้ แต่เขาจะลงมือ ทำให้สิ่งนั้นออกมาให้ดีที่สุด

3 อย่ าอวดเก่ง

เราไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในโลก เพราะมันยังมีอีกหลายๆ คนที่มีความคิด และ ความเก่งกาจมาก ไปกว่าเรา เพราะฉะนั้น การอวดเก่งไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวเราเลย

4 อย่ าอวดผลงาน

ผลงานที่ดีไม่จำเป็นต้องโอ้อวด หรืออวดอ้างว่าตัวเองเป็นคนทำ เพราะคนเขาจะมองเห็น และชื่นชมผลงานของคุณเอง และพูดถึงผลงานนั้นอย่ างภาคภูมิใจ แต่อย่ าพย าย ามอยู่เหนือกว่าคนอื่นด้วยการวิจารณ์ผลงานของคนอื่น

5 อย่ าอวดดี

คนที่อวดดีส่วนมากมักจะไม่มีใครอย ากเข้าไปช่วยเหลือเวลามีปัญหา ในเวลาลำบากอย่ าหยิ่ง อย่ าทนงตัวเอง เราต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ทำตัวเองให้มีค่าอยู่เสมอ

6 อย่ าอวดเด่น

แม้เราจะรู้สึกว่าเราอยู่ เหนือกว่าใครๆ และมีมากกว่าใครๆ อย่ าอวดเด่นกับคนอื่น และอย่ าไปชิงดีชิงเด่นกับใครเขา

7 อย่ าอวดรวย

คนที่มั่งมีเงินทองมากมายไม่จำเป็นต้องอวดให้คนอื่นรู้ว่าเรารวยมาก ถึงรวยแค่ไหนเมื่อใช้เงินไม่เป็นก็หมดตัวได้กันทั้งนั้น ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

8 อย่ าอวดความ ลั บ

คนเราทุกคนล้วนมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันออกไป เมื่อคุณมีความลับอย่ าเที่ยวไปบอกความลับกับใครๆ เพราะมันไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้นมาเลย

ขอขอบคุณที่มา postsara