Home ข่าวทั่วไป 8 ทริคง่ายๆ แก้ปัญหาแอร์รถไม่เย็น ให้กลับมาเย็นฉ่ำเหมือนรถใหม่

8 ทริคง่ายๆ แก้ปัญหาแอร์รถไม่เย็น ให้กลับมาเย็นฉ่ำเหมือนรถใหม่

8 ทริคง่ายๆ แอร์รถกลับมาเย็นฉ่ำ ไม่เหม็นอับ

8 ทริคง่ายๆ แก้ปัญหาแอร์รถไม่เย็น ให้กลับมาเย็นฉ่ำเหมือนรถใหม่

หากต้องขับรถไปพร้อมกับแอร์ร้อนๆ อาจทำให้อารมณ์ของ ผู้ขั บ ขี่ไม่ดีและทำให้ เกิ ด อุ บั ติ เ ห ตุได้ง่ายๆ ดังนั้น วันนี้เรามาดูวิธีทำให้ แอร์รถกลับมาเย็นฉ่ำ ท่ามกลางแดดร้อนๆกันดีกว่า รับรองว่ามีประโยชน์ต่อผู้ขับขี่ทุกท่านแน่ๆ

วิธีทำให้แอร์รถเย็นช่ำ

1 ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้ง

ควรปิดสวิตช์ควบคุมคอมเพรสเซอร์ ( A/C) ก่อน เหตุผลก็เพื่อไม่ให้คอมเพรสเซอร์เป็นตั ว ฉุ ดกำลังขณะที่เราสตาร์ทรถยนต์นั่นเอง

2 เริ่มต้นด้วยการใช้ความเร็วพัดลมสูง

หลังจากสตาร์ทและวอร์มอัพจนเครื่องยนต์อยู่ในอุณหภูมิที่พร้อมใช้ง่าย อ ย่ าเพิ่มรีบปรับอุณหภูมิ แต่ควรเปิดแอร์โดยใช้ความเร็วพัดลมสูงก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการไ ล่ ความ ร้ อ นในระบบแอร์ให้ออกไป จากนั้นจึงค่อยเปิดสวิตช์ A/C และปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับที่คุณต้องการ

3 ถ้าอากาศเย็นเกินไปให้ใช้วิธีปรับอุณหภูมิสูงขึ้น

แทนการปัดช่องแอร์หนี หากนั่งไปสักพักแล้วรู้สึกว่าอุณหภูมิเย็นเกินไป อ ย่ ารีบหันช่องแอร์หนีไปจากตัว แต่ให้ใช้วิธีปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นแทน คอมเพรสเซอร์จะได้ไม่ทำงานหนักโดยไม่จำเป็น

4 ปิดก่อนถึงปลายทาง

ก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางประมาณสัก 5 – 10นาที ให้ปิดสวิตซ์ A/C และเปิดพัดลมไปที่ความเร็วสูงสุดแทน วิธีนี้จะช่วยลดภาระการทำงานของคอมเพรสเซอร์ และไ ล่ ค ว า ม ชื้ นออกจากคอล์ยเย็น ซึ่งจะช่วยป้องกันการสะสมของเ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย ภายในได้ดี ถ้าทำแบบนี้บ่อยๆ แอร์รถของคุณจะไม่มีกลิ่นเห ม็ น อั บแน่นอน จากนั้นเมื่อถึงที่หมายแล้วจึงค่อยปิดพัดลมก่อนดับเครื่องยนต์

5 ไม่ควรใช้น้ำหอมชนิดที่มี แ อ ล ก อ ฮ อ ล์

ไม่ควรนำน้ำหอมชนิดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบมาเสียบไว้หน้าช่องแอร์ เพราะอาจจะทำให้ตู้แอร์ผุ กร่ อ นเร็วขึ้นกว่าเดิมได้

6 ไล่ความร้อนออกก่อน

สำหรับรถที่จอดตากแดดเอาไว้นานๆ หรือรถที่กำลังจะจอดทิ้งไว้นานๆ ควรเปิดลมเปล่าระดับแรงสุดเสียโดยยังไม่เปิดสวิตซ์ A/C ก่อน ประมาณ 5 นาที ขั้นตอนนี้จะช่วยไล่ความร้อนหรือความชื้นที่ค้างอยู่ในระบบแอร์ได้ เมื่อความร้อนหรือความชื้นลดลงแล้ว จึงค่อยเปิดสวิตซ์ A/C ตามมาทีหลัง นอกจากจะช่วยชะลอการเสื่อมของเครื่องได้แล้ว ยังทำให้ตู้แอร์มีกลิ่นเหม็นอับลดน้อยลงได้อีกด้วย

7 ไม่ควรเปิดกระจกบ่อยๆ

การเปิดกระจกบ่อยๆ ไม่ได้เพียงแต่นำความร้อนเข้ามาเท่านั้น แต่ยังจะทำให้ฝุ่นละอองจากภายนอกเข้ามาอุดตันในตู้แอร์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย อ ย่ า งไรก็ตาม หากจำเป็นต้องเปิดกระจกคนขับรถ ควรปิดช่องแอร์บริเวณคอลโซลหรือจุดที่แอร์ออกให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ ฝุ่ น ป ลิ วเข้าไปในระบบแอร์ วิธีนี้จะช่วยยื ด อ า ยุ ก า รใ ช้ ง าน แอร์ให้ย า วนานขึ้นได้อ ย่ า งแน่นอน

8 ถ้าแอร์ไม่เย็นอ ย่ าฝืน

เมื่อรู้สึกว่าแอร์ไม่เย็น ให้รีบปิดน้ำย า แอร์หรือสวิตซ์ A/C ทันที โดยยังสามารถใช้ลมเปล่าได้อยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์เสียหายไปก่อน จากนั้นจึงนำรถไปตรวจเช็คความผิดปกติทีหลัง

การดู แ ล รั ก ษ า ระบบแอร์รถยนต์ให้ถูกวิธี สามารถช่ ว ย ยื ดอายุการใช้งานของระบบทำความเย็นของรถยนต์ของคุณได้อีกนาน อ ย่ า มั ว แต่คิดว่าไม่เป็นไร เพราะการสะสมของคำว่าไม่เป็นไรทีละเล็กทีละน้อย ย่อมมีผลให้เกิดความเสียหายขึ้นกับรถยนต์ของคุณได้ในที่สุด

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krusoty-PP
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

หลายคนยังไม่รู้ 12 อาหาร ที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง

หลายคนยังไม่รู้ 12 อาหาร ที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง เวลาหิ … …