กินกล้วยทุกเช้าเป็นประจำ ส่งผลต่อร่างกายมหาศาล

กินกล้วยทุกเช้า

กินกล้วยทุกเช้าเป็นประจำ ส่งผลต่อร่างกายมหาศาล

ก็ไม่อย ากจะตั้งคำถามเลยว่าคุณทานกล้วยในตอนเช้าไหม เพราะปกติแล้วส่วนมากแทบไม่ได้ทานอะไรในตอนเช้ากันเลย อาจจะเพราะช่วงเวลาที่เร่งรีบจะต้องออกเดินทางไปทำงานแต่เช้า เลยทำให้ไม่ทันจะได้ทานมื้อเช้ากันเลย หรือไม่ก็ทานแค่กาแฟแก้วเดียว ขนมปังสักแผ่นเท่านั้นก็จบแล้ว แต่วันนี้เราอย ากจะให้ทุกคนหันมา กินกล้วยทุกเช้า กันเพราะมั นดี ต่ อ ร่ า ง กายหลายอย่ างมาก

ประโยชน์ของการทานกล้วยตอนเช้า

1 ลดอาการท้องผูก

กล้วยจะช่วยแก้ท้องผูกได้ทำให้ระบบ ขั บ ถ่ า ยทำงานได้ปกติ ร่างกายดูดซึมส า รอาหารได้ดี และขับสิ่งตกค้างได้ในตอนเช้า ทำให้ร่างกายมีความสมดุล ควรทานสัก 1 – 2 ลูก จะช่วยได้เยอะมาก ขั บ ถ่ า ยเป็นเวลาเช่นเดิม

2 กล้วยทานแล้วหุ่นดี

สำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักเหมาะมากที่จะทานกล้วย เพราะจะทำให้ข อ ง เ สี ย ขั บ อ อกมาปกติในตอนเช้า แต่ว่าจะต้องทานอย่ างต่อเนื่องจะรู้ว่าหุ่นเริ่มดี พุงยุบลง ไม่ อ้ ว นล ง พุ งแล้ว

3 ป้องกันการเป็น โ ร ค โ ล หิ ต จา ง ได้

เนื่องจากในกล้วยนั้นธาตุเหล็กสูงมากทำให้กระตุ้นการผ ลิ ต ฮี โ  ม โ ก ล บิ น ใน เ ม็ ด เ ลื o ดได้ ทำให้ลดการเป็นเ ลื o ด  จางได้นั่นเอง หรือคนที่เป็นอยู่ก็กลับมาร่างกายแข็งแรงได้

4 ลดการเป็นตะคริว

สำหรับคนที่มักจะมีอาการตะคริวกินบ่อย ๆ อาจจะเพราะออกกำลังกายเยอะไป หรือสาเหตุอื่น ๆ ลองทานกล้วยเป็นประจำในตอนเช้าจะช่วยลดการเป็นตะคริวได้ดี

5 ทานกล้วยแล้วอารมณ์ดี

หลักการง่าย ๆ คือ พอเราทานกล้วยแล้วมันจะอิ่ม พออิ่มอารมณ์ก็ดี ในกล้วยนั้นยังมีโปรตีน ไทรโพโตแฟนที่ก ร ะ ตุ้ น ส ม อ งให้ ห ลั่ ง ฮ อ ร์โ ม นเซโรโทนินที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย

6 แก้ เ ม า ค้ า ง

โดยทานเป็นกล้วยปั่นผสมนม น้ำผึ้งแล้วดื่มในตอนเช้าจะช่วยลดอาการ เ ม า ค้ า งได้ ทำให้ร่างกายเริ่มปรับสภาพมาทำงานปกติ

7 ลดอาการ เ สี ย ด ท้  อ ง ได้

กล้วยเป็นย า ลดกรดด้วย แถมเป็นย าตามธรรมชาติเวลา เ สี ย ด ท้ อ ง สามารถทานกล้วยเข้าไปเพื่อลดก ร ดใน ก ร ะ เ พ าะอาหารในตอนเช้า จะทำให้อาการดีขึ้น

8 ลดการเกิดเป็นโ ร ค ก ระ เ พ าะ

เนื่องจากในกล้วยนั้นมีส่วนช่วยในการเคลือบ ผ นั งก ร ะเ พา ะอาการ ลำ ไ ส้ ทำให้แ ผ ล ห า ย เร็วอีกทั้งลดการเป็นก ร ะเ พ า ะอีกด้วย

กล้วยยังมีประโยชน์อีกมากมาย ที่ยกมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ก็สรุปได้ว่าการทานกล้วยในตอนเช้านั้นดีต่อสุขภาพมาก ๆ อย่ างน้อยแม้จะรีบแค่ไหนก็ทานกล้วยสักลูกก็ทำให้อิ่ม อยู่ท้องแถมยังช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานอีกด้วย

เรียบเรียงโดย krustory