8 เทคนิคง่ายๆใน การขับรถขึ้นเขา-ลงเขา มือใหม่ก็ทำได้

การขับรถขึ้นเขา-ลงเขา

8 เทคนิคง่ายๆใน การขับรถขึ้นเขา-ลงเขา มือใหม่ก็ทำได้

เส้นทางแต่ละที่นั้นมีความโค้ง ความชันที่แตกต่างกัน การขับรถนั้นถ้าจะให้ดีควรมี ส ติ ทุกครั้งและไม่ประมาทโดยเฉพาะทางขึ้น – ลงเขาเนื่องจากจะขับแบบทางตรงไม่ได้จะต้องใช้เทคนิคเฉพาะในการขับ สำหรับวันนี้เราก็ได้เอา 8 เทคนิค การขับรถขึ้นเขา-ลงเขา มาฝากทุกคน แน่นอนว่าผู้ใช้รถทุกคนจะต้องรู้ เนื่องจากในทุกการเดินทางนั้นจะต้องมีสักครั้งที่ต้องผ่ านเขาแน่นอน ขับอย่ างไรถึงจะ ป ล อ ด ภั ยมาอ่านกัน

1 เวลาขับรถลงเขาห้ามใช้เกียร์ว่างเด็ดขาด

การใช้เกียร์ว่าง (N) เวลาลงเขานั้นอั น ต ร า ย มาก ๆ เพราะว่าล้อจะเป็นอิสระจากเครื่องยนต์เลย ซึ่งทำให้ควบคุมรถได้ย ากมาก มีหลายครั้งที่เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุบนท้องถนนเพราะการปล่อยเกียร์ว่างลงเขา ฉะนั้นห้ามเด็ดขาดเลยเวลาลงเร็ว ๆ แล้วเหยียบเบรกยังทำให้เบรกแตกได้ อย่ าทำนะ

2 ตอนลงเขานั้นควรจะใช้เกียร์ต่ำทุกครั้ง

หากถึงเวลาต้องลงเขาเอาเกียร์ต่ำมาเลยเพื่อให้แรง ฉุ กเครื่องยนต์กับเกียร์ทำหน้าที่ประคองให้รถวิ่งช้าลง ทำให้ควบคุมรถได้ดีขึ้น เวลาขับรถทางชัน เข้าโค้ง จะได้ปลอดภัยและการทำแบบนี้ยังลดภาระการทำงานของเบรคได้อีกด้วย ลดปัญหาเบรกแตกและเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้

3 เวลาขึ้นเขาก็ใช้เกียร์ต่ำ

โดยเฉพาะทางชันมาก ๆ เพราะว่ารถจะต้องใช้แรงมากกว่าบนถนนปกติทั่วไป เวลาขับรถขึ้นเขาควรใช้เกียร์ 1 หรือ 2 เท่านั้น โดยค่อย ๆ ลดระดับเกียรืลงมา สำหรับรถเกียร์ออโต้นั้นให้ใช้เป็นเกียร์ D เปลี่ยนเป็น L แทน เท่านี้ก็ขับรถขึ้นเขาได้สบายแล้ว

4 ขับขึ้นเขาระวังตอนเข้าโค้งให้มาก

โดยเฉพาะใครที่ชอบขับแบบตัดโค้งไปมาเพราะบางจุดทัศนวิสัยไม่ค่อยดีก็ไม่ควรจะตัดโค้ง เ สี่ ย งจะชนเข้ากับรถคันอื่นที่สวนทางมาได้ง่าย ๆ ยิ่งเป็นทางโค้งบนเขายิ่งจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้าจะให้ดีควรขับอยู่ในเลนตัวเองและควรเข้าโค้งชิดซ้ายไว้เผื่อมีบางคันแซงมาจะได้หลบทัน

5 จะต้องเคารพก ฎ จ ร า จ ร

เขตไหนมีเส้นห้ามแซงก็ไม่ควรแซง เพราะอั น ต ร า ยมาก ๆ ทางปกติก็เช่นกัน แต่ยิ่งเป็นเส้นทางบนภูเขาที่คดเคี้ยวไปมายิ่งอั น ต ร า ยกว่าเดิม กฎจราจรไม่ว่าจะถนนแบบไหนก็ควรจะต้องเคารพเพื่อป้ อ งกั นการเกิด อุ บั ติเ ห ตุและสร้างความเสียหายให้กับตนเองและผู้ร่วมท้องถนน

6 เวลาลงเขาให้คำนวณระยะเบรคให้ดี

ทางที่ลงเขาชันมาก ๆ เวลาจะเบรกจะต้องคำนวณดี ๆ เพราะความชันนั้นจะทำให้น้ำหนักตัวรถมากขึ้น ทำให้เบรกได้ช้าลง ฉะนั้นก็ควรคำนวณระยะเบรคเพิ่มด้วย ทำให้เบรกได้ทันและเหมาะสม ถ้าไม่ทันมีหวังรถไหลไปชนกับคันหน้าแน่นอน

7 เวลาลงเขาให้เร่งความเร็วสม่ำเสมอ

ความเร็วควรจะสม่ำเสมอเพื่อให้รถมีกำลังส่งที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะบนถนนที่ชันระยะย าวมาก ๆ หากเราขับแบบเร่ง ๆ หยุด ๆ จะทำให้รถนั้นหมดแรงส่งและไหลลงไปได้เลย

8 ให้แตะเบรคเป็นระยะ

เวลาลงเขานั้นเราจะต้องคอยแตะเบรกเป็นระยะในจังหวะที่เหมาะสม เพราะว่าแร ง ฉุ ด จากเครื่องยนต์อาจจะไม่มากพอใช้เบรคช่วยอีกแรงจะดีกว่าเพื่อให้ความเร็วรถลดลงได้ แต่ว่าอย่ าเบรกย าวจะทำให้เบรกไหม้ได้ ควรจะแตะเป็นระยะ ๆ เป็นจังหวะเท่านั้น

ก่อนจะออกเดินทางทุกครั้งควรจะตรวจเช็คสภาพรถก่อนเสมอ โดยเฉพาะเวลาต้องเดินทางไกลขับรถบนเส้นทางขึ้น – ลงเขาสภาพรถต้องพร้อมรวมถึงคนขับรถก็ต้องพร้อมด้วยเช่นกัน และไม่ควรประมาทในทุกเส้นทางพย าย ามมีสติทุกเมื่อแล้วการเดินทางนั้นจ ะป ล อ ด ภั ย