น้อยคนที่รู้ 7 สิ่ง ที่ไม่ควรเอาเข้าไมโครเวฟเด็ดขาด

สิ่ง ที่ไม่ควรเอาเข้าไมโครเวฟเด็ดขาด

น้อยคนที่รู้ 7 สิ่ง ที่ไม่ควรเอาเข้าไมโครเวฟเด็ดขาด

ไมโครเวฟนั้นสร้างความสะดวกสบายในการอุ่นอาหาร อบอาหาร และป รุ ง อาหารบางเมนูก็ยังได้เลย แต่ว่าหากใช้อย่ างไม่ระวังนั้นก็จะก่อให้เกิดอั น ต ร า ยได้เหมือนกัน เพราะว่าไม่ใช่ทุกอย่ างที่เราจะสามารถเอาเข้าเตาอบไมโครเวฟได้นะ  วันนี้จะมาแนะนำ 7 สิ่ง ที่ไม่ควรเอาเข้าไมโครเวฟเด็ดขาด เพราะอั น ต ร า ย ถึ ง ชี วิ ตได้เลย มีอะไรบ้างมาติดตามกันเลย

1 ห้ามต้นไข่ในเตาไมโครเวฟ

มันไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อการต้นไข่ เพราะเ สี่ ยง มากที่ไข่จะ ร ะ เ บิ ดตู๊มมม รับรองงานนี้เละกว่าโจ๊ะ แถมยังร้อนนิ้วพองไม่หาย เสี่ยงนิ้วไหม้จากความร้อนสูง ๆ และยังทำความสะอาดย ากสุด ๆ อีกด้วย ฉะนั้นหากจะต้มไข่ไปต้นในหม้อต้มปกติดีกว่า ปลอดภัยกว่ากันเยอะ

2 ห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะเข้าไมโครเวฟ

แม้จะมีส่วนประกอบของโลหะเล็กน้อยก็ห้าม เพราะว่าจะทำให้เกิดความร้อนสูงมาก ๆ และทำให้เกิดประกายไฟ เตาไมโครเวฟ ร ะ เ บิ ดไ ฟ ไ ห ม้บ้านได้เลยนะ

3 ห้ามใช้ภาชนะที่ทำจากโฟมเข้าไมโครเวฟ

ประเภทโฟม พลาสติกชนิดต่าง ๆ ที่มีส า ร  เ  ค มี อั น ต ราย พอมันโดนความร้อนสูงก็จะเกิดการหลอมละลายไปโดนกับอาหารในนั้น เสียของหมดทานไม่ได้แน่นอน

4 ห้ามใช้ชามตัดโลหะเข้าไมโครเวฟ

จะเป็นชามตัดโลหะจากไหนก็ตามเอาไปให้ห่างไมโครเวฟเลย เพราะว่าจะทำให้เกิด ป ฏิ กิ ริ ย า ต่อไมโครไว้ แม้จะไม่ใช่ตัดโลหะทั้งหมดก็ตาม

5 ห้ามนำภาชนะที่เป็นสแตนเลสเข้าไมโครเวฟ

จะทำให้ไมโครเวฟมีกลิ่นฉุน เหม็น กลิ่นไหม้แปลก ๆ และยังทำให้เครื่องดื่ม อาหารที่เราอุ่นนั้นเสียอีกด้วย ฉะนั้นห้ามเอาที่เป็นสแตนเลสเข้าเด็ดขาด

6 ห้ามนำแก้วเข้าไมโครเวฟ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเอาเข้าไปแล้วจะเป็นอ ย่ างไร  ตั บ ยั บ แน่นอนระ เ บิ  ด  รุ น แ รงแบบไม่ต้องสงสัย แต่กก็มีไมโครเวฟบางรุ่นที่เหมาะแก่การอุ่นเครื่องดื่มแบบเอาแก้วเข้าไปเลย โดยควรเป็นรุ่นที่มีจานหมุนจะปลอดภัยกว่า

7 ห้ามเอาแก้วเก่าเข้าเตาอบไมโครเวฟ

เนื่องจากแก้วเก่าอาจจะโดนเคลือบด้วยอะไรสักอย่ างที่ทำให้เกิด รัง สี  สา รต ะ กั่ ว โลหะหนัก ซึ่งเป็นอั น ต ร า ยมาก ๆ ฉะนั้นแก้วเก่าห้ามเอาเข้าเด็ดขาด

ก่อนที่เราจะนำอาหาร เครื่องดื่มอะไรก็ตามเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟ ก็ควรจะหาภาชนะที่ระบุว่าสามารถเข้าไมโครเวฟได้เท่านั้นถึงจ ะปล อ ด ภั ย อย่ างอื่นที่ไม่มั่นใจควรเอาออกให้ห่างดีกว่า เพราะหากมันก่อให้เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุขึ้นมามันไม่คุ้มค่ากันเลย

เรียบเรียงโดย krustory