ใครมีที่ดินควรรู้ โฉนดที่ดินแต่ละแบบ ไม่เหมือนกัน

โฉนดที่ดินแต่ละแบบ

ใครมีที่ดินควรรู้ โฉนดที่ดินแต่ละแบบ ไม่เหมือนกัน

เวลาจะซื้อขายที่ดินแต่ละครั้ง โฉนดที่ดินนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะบางโฉนดไม่สามารถซื้อขายและครอบครองถือกรรมสิทธิ์ได้ วันนี้เราจะมาพูดถึง โฉนดที่ดินแต่ละแบบ ความแตกต่างกันของแต่ละประเภท ทุกคนจะต้องรู้เวลาซื้อหรือขายจะได้ไม่โดนหลอกเอาง่าย ๆ มาดูกันเลยว่ามีแบบไหนบ้าง

1 โฉนด น.ส. 4 ครุฑแดง

เป็นโฉนดที่ซื้อขายได้และมีสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ ขาย ซื้อ โอน ได้หมดเลย โดยสัญลักษณ์ก็คือ ครุฑสีแดงนั่นเอง แต่ว่าหากมีผู้อื่นมาสร้างบ้านอาศัยอยู่อย่างเปิดเผย หรือครอบครองนานติดต่อกัน 10 ปี ก็จะถือว่าผู้ถือกรรมสิทธิโฉนดนี้หมดสิทธิ์ลงเลยนะ ฉะนั้นหากมีที่ดินโฉนด น.ส. 4 ก็อย่าลืมหันมาดูใสใช้พื้นที่ด้วยนะ

2 โฉนด น.ส. 3 หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยจะแบ่งเป็น น.ส.3 และ น.ส. 3 ข และ น.ส. 3 ก

2.1 ประเภท น.ส. 3 และ น.ส. 3 ข ครุฑสีดำ หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มันไม่ใช่โฉนดที่ดินแบบเป็นทางการ เป็นเพียงเอกสาร ไม่มีภาพถ่ายทางอากาศ เอกสารนี้จะออกให้โดยนายอำเภอท้องที่ ใช้เป็นหนังสือรับรองแสดงถึงสิทธิ์การครอบครอง แต่ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นทางการ หากจะซื้อขายก็ต้องรอประกาศจากท า ง ร า ช ก า ร 30 วัน ถ้าไม่มีใครคัดค้านอะไรถึงทำการซื้อขายได้ และอย่าลืมตรวจสอบด้วยว่าได้อยู่ในเ ข ต ห ว ง ห้ า ม ด้วยหรือเปล่า

2.2 ประเภท น.ส. 3 ก สัญลักษณ์คือครุฑเขียว ก็จะดีกว่า น.ส. 3 ข อยู่สักหน่อยจาก น.ส. 3 โดยยกระดับขึ้นมาจะมีการรางวัดจากทางอากาศด้วย แล้วยังสามารถเอาไปจำนองได้ดี สามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคตข้างหน้า หากคุณถือโฉนดแบบนี้อยู่แล้วไม่ทำประโยชน์และมีคนมายึดครองก็ถูกยึดไปได้ง่าย ๆ เช่นกัน

3 โฉนด น.ส. 2 หรือ ใบจอง

เป็นเอกสารแสดงสิทธิแบบชั่วคราวทางราชการจะออกให้ น.ส. 2 นั้นไม่สามารถซื้อ ขาย โอน ได้ หรือจะเอาไป จำ น อ งก็ไม่ได้ แต่ว่าสามารถโอนให้เป็นมรดกตกทอดแก่ ท า ย า ทได้ ซึ่งที่ดินนี้หากไม่ทำประโยชน์ติดต่อกัน 3 ปี ทางการสามารถยึดคืนได้เหมือนเดิม

4 ประเภท ภ.บ.ท. 5 หรือ เอกสารสิทธิ์ที่ ร า ช ก า รออกให้

สำหรับประเภทนี้เป็นแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ หรือ เอกสารรับรองการเสียภาษีนั่นเอง แต่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ ซื้อ ขาย โอน ไม่ได้ แต่ว่าตกทอดเป็นมรดกต่อไปได้ ถ้าซื้อมาระวังจะ โ ด น โ ก งเอาง่าย ๆ เพราะซื้อมาแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ เอกสารที่ได้มาใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลไม่ได้

5 ประเภท น.ค. 3

เป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ออกโดยนิคมสร้างตนเองจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเท่านั้น

6 ประเภท ส.ท.ก.

เป็นประเภทหนังสือสิทธิทำกินในเ ข ต ป่ าไ ม้  ซึ่งทางก ร ม ป่ า ไ ม้เป็นผู้ออกให้ มีสิทธิในการครอบครองเพื่อทำประโยชน์ แต่ว่าถือครองกรรมสิทธิ์ไม่ได้ ซื้อ ขาย โอน ไม่ได้ แต่ก็ส่งเป็นมรดกตกทอดได้ หากไม่ใช้ประโยชน์อะไรติดกัน 2 ปี ทางราชการจะยึดคืน

7 ประเภท ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ครุฑสีน้ำเงิน คือสัญลักษณ์ เป็นประเภทที่ถือครองเพื่อทำประโยชน์ ใช้ในการทำเกษตรกรรม ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีสิทธิแค่ครอบครองเพื่อทำกินอย่างเดียว ซื้อ ขาย โอน ไม่ได้ แต่มีสัญญาเช่าอยู่ที่ 99 ปี เช่าแบบระยะยาว ถ้าใครไม่รู้ทำการซื้อขายก็ระวัง จะโ ด น ห ล อ ก เอาได้ แต่ว่า สปก.นี้ส่งต่อให้ลูกหลานทำกินต่อได้ แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ ท า ง รั ฐ ยึดคืนก็จะเรียกร้องอะไรไม่ได้

โดยเฉพาะคนที่จะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จะต้องศึกรายละเอียดให้ดี ดูให้ดีว่าแบบไหนซื้อขายได้ตาม ก ฎ ห ม า ย เพื่อจะได้ไม่โดนหลอกกันง่ายๆ  การจะซื้อขายที่ดินที่ไหนอย่าตัดสินใจอะไรง่าย ๆ อย่าเห็นว่าที่ดินราคาถูกแล้วจะรีบคว้าเอาไว้ก่อนจะดูให้ดีว่าเป็นโฉนดแบบไหน

เรียบเรียงเพิ่มเติมโดย krustory

ขอขอบคุณข้อมูล  ก ร ม ที่ดิน