แนะสิ่งที่ควรทำและห้ามทำ 19 อย่าง ถ้าทำได้จะดีมาก

เคล็ดลับสุขภาพดี

แนะสิ่งที่ควรทำและห้ามทำ 19 อย่าง ถ้าทำได้จะดีมาก

เรื่องของการ เ จ็ บ ไ ข้ได้ ป่ ว ยนั้น บางครั้ง เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะ เกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ แต่ที่แน่ๆนั้น  เราสามารถเลือกอาหารการกินเพื่อดูแลสุขภาพได้ โดยห ม อ จี นแนะนำว่า ควรจะกินมันเทศ สีเหลือง สีม่วง จะดีเพราะว่าช่วย ต้ า น ม ะ เ ร็ ง รวมถึงการดื่มน้ำมะนาวร้อน ๆ แบบไม่ต้องใส่น้ำตาล จะดีมาก และวันนี้เราจะมา แนะสิ่งที่ควรทำและห้ามทำ 19  อย่างจาก ห ม อ หวิ๋จงเสี่ยน  เพื่อไม่ให้ร่างกายนั้น เ จ็ บ ป่ ว ย ง่าย

1 งดทานมื้อดึก เพราะถ้าทานจะเสี่ยงเป็น โ ร ค มะ เ ร็ ง ได้

2 ใน 1 สัปดาห์ไม่ควรทานไข่มากกว่า 4 ฟอง

3 ถ้าทาน เ นื้ อ ไ ก่มากไปเสี่ ย งเป็น ม ะ เ ร็ง

4 หลังอาหารไม่ควรทานผลไม้ ควรจะทานก่อนอาหาร

5 ห้ามดื่ม ช า ในช่วงมีรอบเดือน ควรหาทานอาหารที่บำรุงเ ลื o ด

6 เต้าหู้ไม่ควรใส่ใข่และไม่ใส่น้ำตาล

7 ตอนท้องว่างห้ามกินมะเขือเทศ

8 ทุกเช้าควรดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติ ลดการ เ กิ ด โ ร ค นิ่ ว ใ น ก ร ะ เ พ า ะ

9 ก่อนนอนควรงดอาหาร 2 ชั่วโมง

10 งดดื่ม ช า ใส่นมหรือน้ำตาล เพราะว่าจะทำให้เกิด โ ร ค เ บา ห วา น หรือค ว า ม ดั น

11 ห้ามทานขนมปังหรือซาลาเปาตอนที่ยังร้อน

12 เวลาชาร์จมือถือควรให้ห่างจากตัวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร เอาง่าย ๆ คือไม่ควรเอาไว้ใกล้ตัวโดยเฉพาะเวลานอน

13 ดื่มน้ำในละ 10 แก้ว ช่วยลดการเป็น ม ะ เ ร็ ง

14 ตอนกลางวันให้ดื่มน้ำเยอะ ๆ กลางคืนดื่มน้ำน้อย ๆ

15 ไม่ควรดื่มกาแฟมากกว่า 2 แก้ว/วัน เพราะจะทำให้นอนไม่หลับ

16 ร ะ วั ง ทานของมัน ของทอด เยอะไปจะทำให้ เ ลื o ด คั่ ง แถมจะทำให้ง่วงเร็วด้วย

17 หลังเวลา 17.00 น. ต้องทานอาหารให้น้อย

18 สิ่งที่ควรทานคือ ป ล า ท ะ เ ล กล้วย เกรฟฟุต ขนมปังโฮลวิต ผักโขม กระเทียม ฟักทอง นมพร่องมันเนย เ นื้ อ ไ ก่ ลูกพืช

19 ถ้านอนน้อยกว่า 8 ชั่วโมง จะทำให้ ส ม อ ง เ สื่ อ ม ได้ง่าย การงีบในตอนพักเที่ยงจะทำให้ ช ะ ล อ ค ว า ม แ ก่ได้

เป็นเคล็ดลับและข้อปฏิบัติง่าย ๆ ที่ทำได้ทุกคน ใครทำได้จะทำให้มีสุขภาพดี อีกเคล็ดลับที่สำคัญคือ อย่าลืมดื่มน้ำมะนาวอุ่น ๆ ทุกวันในตอนเช้าหรือก่อนนอนก็ได้ จะทำให้ร ะ บ บ ขั บ ถ่ า ย ดี  ผิ ว พ ร ร ณ ดี และอย่าลืมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะ

เรียบเรียงโดย krustory