ลายมือแบบนี้เป็นเศรษฐีแน่นอน วาสนาดีบารมีเยอะ

ลายมือแบบนี้เป็นเศรษฐีแน่นอน วาสนาดีบารมีเยอะ

ลองดูว่าลายมือคุณกันดูว่าเป็นแบบไหน ซึ่งถ้าหากมีลายมือตามดั่งคำทำนายด้านล่างนี้แสดงว่ามีโอกาสจะได้เป็นเศรษฐีเบอร์ใหญ่เลยทีเดียว ลายมือของคนเรานั้นว่ากันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุก 5 ปีนะ มาดูลายมือกันหน่อยแบบไหนที่เรียกว่าลายมือเศรษฐีกันนะ

สำหรับลายมือเศรษฐี วาสนาดี บารมีเยอะนั้นมักจะมี กากบาท (X) อยู่ตรงเส้นฝ่ามือด้วย ลองยกมือตนเองขึ้นมาเช็คกันเลย จะข้างซ้ายหรือขวาก็ได้ หรือถ้าหากมีกากบาททั้ง 2 ข้างเลยจะยิ่งดี ซึ่งลายมือแบบนี้จะบ่งบอกถึงว่าเป็นคนที่มีเหตุผล มีความเป็นผู้ใหญ่ มีทักษะการเป็นผู้นำ

การมีกากบาทอยู่บนฝ่ามือนั้นอีกหนึ่งอย่างเรียกว่า เส้น ก ร ร ม เวลาไปทำอะไรกับใครไว้แบบไหนมันก็จะสะท้อนกลับมาหาตัวคนทำแบบนั้นเหมือนกัน หากไปแกล้งคนอื่น คนอื่นก็จะแกล้งกลับมา แต่ถ้าหากทำดีก็จะได้แต่อะไรดี ๆ กลับมานั่นเอง แถมยังเป็นคนที่ ร ะ ลึ ก ช า ติได้อีกด้วยนะ มีสัมผัสพิเศษบางอย่าง ล า ง สั ง ห ร ณ์แม่น

สิ่งดี ๆ จากการมีกากบาทบนฝ่ามือ คือ เวลาเดินทางไปไหน ทำกิจการอะไรก็มักจะ ป ล อ ด ภั ย แคล้วคลาดจาก ภั ย อั น ต ร า ย ต่าง ๆ ไม่มีอะไรมาขัดขวาง หากมีศัตรูก็มักจะ แ พ้ ภั ย ตัวเองไปหรือไม่ก็กลับกลายเป็นมิตรไปเลย ลักษณะนิสัยของคนลายมือแบบนี้จะตรง ๆ ฉลาด สติปัญญาดี ตัดสินใจเร็ว เด็ดขาดแต่รอบคอบ กล้าหาญ แต่ว่าในเรื่องความรักไม่ค่อยจะสู้ดีนะ

เป็นลายมือที่ดีนะ ถ้าใครมีถือว่าโชคดีมากแสดงว่า ด ว ง ช ะ ต า ของคุณนั้นกำลังไปได้สวยเลยทีเดียว หากมีเรื่องดีๆ เข้ามาจงคว้าและ รั ก ษ าโอกาสนั้นเอาไว้เพื่อให้มันอยู่ด้วยนาน ๆ ช ะ ต า ก ร ร มนั้นเปลี่ยนไปได้ เพราะล้วนเกิดจากการตัดสินใจของเราเองด้วยว่าเลือกจะใช้ชีวิตในแบบไหน

เรียบเรียงโดย krustory