Home ข่าวทั่วไป หลายคนมักมองข้าม 6 สิ่งของ ไม่ควรลืมไว้ในรถ ช่วงหน้าร้อน

หลายคนมักมองข้าม 6 สิ่งของ ไม่ควรลืมไว้ในรถ ช่วงหน้าร้อน

หลายคนมักมองข้าม 6 สิ่งของ ไม่ควรลืมไว้ในรถ ช่วงหน้าร้อน

หลายคนมักมองข้าม 6 สิ่งของ ไม่ควรลืมไว้ในรถ ช่วงหน้าร้อน

ในหน้าร้อนที่มีวันหยุดย าว เชื่อว่าหลายคนคงจะขับรถเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยียนญาติๆที่ต่างจังหวัดอยู่ไม่น้อย และอาจจะจอดตากแดดเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นวันนี้จึงอย ากจะขอแนะนำข้อควรระวัง 6ไอเทมที่ห้ามทิ้งไว้บนรถร้อนๆเป็นอันขาด เพราะอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงได้นะคะ

1 แบตตเตอรี่สำรอง

คนยุคใหม่ที่ไม่ว่าใครก็ต้องมี นั่นก็คือ แบตสำรอง ซึ่งเจ้าตัวนี้เป็น แบตชนิดลิเธียมไออนที่ไวต่อปฏิกิ ริ ย าท า งเคมี

เมื่อเจอความร้อนสูง อาจทำให้เกิดการลัด วง  จร ส่งผลให้เกิดกา รระเ บิ ดได้

2 โทรศัพท์มือถือ

ความร้อน ทำให้วงจร ภายในโทรศัพท์ ได้รับความเสียหาย และแบตเตอรี่โทรศัพท์เกิดการ ระเ บิ ด

โดยเฉพาะหากเปิดใช้งาน จะทำให้ความร้อนสูงขึ้น จึงเสี่  ย ง ต่ อการร ะ เ บิ ดได้ ทางที่ดี พกโทรศัพท์ติดตัวไว้เสมอดีกว่าครับ

3 ไฟ แ ช็ ค

ทิ้งไว้ในอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส หรือถูกแสงแดดเป็นเวลานาน

เพราะแก๊ ส สะ สมที่เกิดจากเ ชื้ อเ พ ลิ งของเหลวในไฟแช็ก จะขย า ยตัวจนอาจระเ บิ ดได้

4 กระป๋องสเปรย์

เมื่อถูกความร้อนจะทำให้วัตถุ ส ารเคมี และแก๊สในกระป๋องขย ายตัว จึงเกิดประกายไฟหรือ ร ะ เ บิ ดได้

5 แผ่นย า งกันลื่น

แผ่นย า งกันลื่นสำหรับวางโทรศัพท์ ที่มักวางไว้เหนือแผงคอนโซล แม้ว่าจะไม่เกิดการ ระ เ บิ ดเหมือนข้ออื่นๆที่ผ่ านมา

แต่อาจละลายติดไปกับคอนโซลได้ หากได้รับความร้อนเป็นเวลานาน

6 น้ำแข็งแห้ง

เมื่อน้ำแข็งแห้งระเ หิ ด จะกลายเป็นก๊ า ซค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ กไซด์ ทำให้ผู้ที่อยู่ในห้องโดยส ารหมดสติ

เพื่อความปล อ ด ภั ย ควรเก็บไว้ในภาชนะที่มีช่องระบายอากาศ แยกจากห้องโดยส ารรถยนต์

หากเก็บในห้องโดย ส าร ควรเปิดกระจกรถ เพื่อระบายอากาศ ออ กสู่ภายนอก

Load More Related Articles
Load More By Krusoty-PP
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ซ่อมเองได้ง่ายๆ ด้วยงบ 2 บาท หมดปัญหาตู้เย็นกินไฟ ปิดไม่สนิท

ซ่อมเองได้ง่ายๆ ด้วยงบ 2 บาท หมดปัญหาตู้เย็นกินไฟ ปิดไม … …