6 เหตุผล ที่คุณควรเลิกเล่นมือถือก่อนนอน

6 เหตุผล ที่คุณควรเลิกเล่นมือถือก่อนนอน

6 เหตุผล ที่คุณควรเลิกเล่นมือถือก่อนนอน

ในยุคนี้ทุกคนแถบจะมีมือถือ เป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิตไปซะแล้ว ไม่ว่าจะตื่นนอน เช้า สาย บ่าย เย็น จนกระทั่งก่อนจะเข้านอน แทบจะขาดและวางจากมือถือไม่ได้เลยทีเดียว แต่รู้หรือไม่ว่ายิ่งถ้าใครเล่นมือถือก่อนนอนเป็นประจำจะ ยิ่ ง แ ย่ มาดูกันกับ 6 เหตุผล ที่คุณควรเลิกเล่นมือถือก่อนนอน

1 เล่นมือถือเวลากลางคืน ก่อนนอนโดยเฉพาะบางคนปิดไฟเล่นอีกด้วย อั น ต ร า ยจากแสงสีฟ้านั้นมากกว่าที่คิด ทำให้เรานอนไม่หลับ และยัง อั น ต ร า ยต่อส ภ า พผิ ว ด ว ง ต า อีกด้วย ทำให้รู้สึกอ่อนล้าเพลียง่าย

2 สายตาจะแย่ลงทุกวัน ๆ เนื่องจากทำงานหนักเป็นเวลาย าวนาน ยิ่งนอนตะแคงเล่นยิ่งกดทับ ด ว ง ต าอีกด้วย ทำให้เป็นสายตาสั้นได้ง่าย

3 การนอนไม่มีคุณภาพเพราะว่านอนน้อย ร่างกาย ส ม อ ง ก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ พอเวลาพักผ่อนกลับต้องมาทำงานต่อเพราะโดนกระตุ้นจากมือถือ นอนดึกบ่อย ๆ อาจจะตื่นไปทำงานไม่ทันได้เลย

4 ชอบผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าเวลาเอาไปใช้กับการเล่นมือถือ พอเวลาทำงานก็จะเพลีย ทำงานไม่เสร็จ และมักจะส ม า ธิ สั้ นหยิบจับมือถือขึ้นมาดูบ่อยเกินไปและมักจะอยู่ในนั้นนานจนกินเวลาอย่ างอื่นไปหมด แบบนี้แย่มากแน่นอน

5 เ สี่ ย งที่จะเป็น โ ร ค เค รี ย ด เรื้ อ รั ง เพราะว่าส ม อ ง เราควรจะได้พักแล้วแต่เรายังจะไปป้อนข้อมูลอะไรมากมายเข้าไปอีก ยิ่งจะทำให้เครียดมากขึ้น ระ บ บ ก า ร ไ ห ลเวียน โ ล หิ ตก็ทำงานไม่ดี แล้วยังเ สี่ ย งเป็น โ ร ค เกี่ยวกับก ร ะ ดู กคอและสั น ห ลั งอีกด้วย

6 ส่งผล อั น ต ร า ย ต่อ ไ ต เนื่องจากระบบภายในร่างกายไม่ได้รับการซ่อมแซมในเวลาที่สมควร ทำให้ผมหลุดร่วง รู้สึกหดหู่และไตก็ทำงานหนักมาก ๆ ร่ า ง ก า ย  พั งมาจากข้างในเลย

สรุปคือการเล่นมือถือก่อนอน เล่นมือถือมากเกินไปติ ด จ อ เ สี่ ย งที่จะทำให้เราเสียการงานได้ง่ายมาก บางครั้งอาจจะเกิดความสู ญ เ สี ย อะไรสักอย่ างที่ใหญ่มากเพียงเพราะว่าคุณติดมือก็ได้ หากต้องการจะมีสุ ข ภ า พ ดีก็อ ย่าลืมดู แ ล สุ ข ภ า พตัวเองให้ดีและพักผ่อนให้เต็มที่ด้วย

เรียบเรียงโดย krustory