Home ข้อคิด 6 เหตุผลที่ทำให้พนักงาน ส่วนใหญ่ลาออกจากงานที่ทำอยู่

6 เหตุผลที่ทำให้พนักงาน ส่วนใหญ่ลาออกจากงานที่ทำอยู่

6 เหตุผลที่ทำให้พนักงาน ส่วนใหญ่ลาออกจากงานที่ทำอยู่

6 เหตุผลที่ทำให้พนักงาน ส่วนใหญ่ลาออกจากงานที่ทำอยู่

การลาออกหรือการย้ า ยงานนั้นเป็นเรื่องปกติในการทำงานซึ่งทุกอ ง ค์ ก ต้องเผชิญกับปัญหานี้อยู่แล้ว แต่จะมากหรือน้อยคือสิ่งที่คุณต้องคอยวิเคราห์อีกทีหนึ่ง เพราะอัตราการลาออกที่มากเกินไปนั้น นั่นอาจหมายถึงปัญหาภายในอ ง ค์ก รที่คุณมองข้าม และทำให้พนักงานรู้สึกไม่สบายใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การดูแลสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของคุณนั่นเองค่ะ มาดูกันดีกว่าว่าเหตุผลฮิตๆที่ทำให้คนลาออกมีอะไรบ้าง

1 ให้คนๆเดียวดูและงานมากเกินไป

พนักงานน้อย อาจจะลดต้นทุนให้กับองค์กรของคุณ ในการจ้างงานได้ แต่ในทางกลับกันหากคุณต้องแลกมาด้วยปัญหากับการต้องรับสมัครคนใหม่บ่อยๆ

และต้องเทรนงานตลอดระยะเวลา 3 เดือนที แบบนี้อาจไม่คุ้มกันก็ได้ เพราะการที่พนักงานน้อยและให้พวกเขาต้องทำงานเยอะๆ

จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่คุ้มค่ากับการทำงาน พนักงานจะหมดไฟ และทำไม่ไหวจนส่งผลต่อสุขภาพจิตใจ และสภาพร่างกาย

ซึ่งสุดท้ายก็เป็นเหมือนการบีบเขาลาออกด้วยตัวคุณเอง ดังนั้นถ้าไม่อย ากป ว ดหั วเรื่องการหาพนักงานใหม่อยู่เสมอ ก็พย าย ามแบ่งงานให้เหมาะสมด้วยจะดีที่สุด

2 เงินเดือนต่ำเกินไปรู้สึกไม่คุ้มค่า

เงินเดือนมีผลต่ อ การทำงานของพนักงานคนนึงมากที่สุดแล้ว เพราะการทำงาน เราย่อมหวังผลตอบแทนที่คุ้มค่า กับแรงและเวลาที่ลงทุนไป

ซึ่งการเพิ่มเงินเดือนเป็นอีกอย่ างหนึ่งที่ทำให้พนักงานอย ากอยุ่กับคุณตลอดเวลา แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าเงินเดือนน้อยเกินไป

การจะมองหาที่ใหม่ก็เป็นทางออกที่เหมาะสม ซึ่งถ้าคุณไม่อย ากเจอกับปัญหานี้บ่อยๆ การเพิ่มเงินเดือนก็เป็นทางช่วยแก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่ง

3 สวัสดิการไม่ตอบโจทย์

นอกจากเงินเดือนแล้ว ตัวพนักงานเองก็อย ากจะได้สวัสดิการที่ตอบโจทย์อ ย่ า งเหมาะสม

เพราะนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะ ทำให้องค์กรนั้นน่าสนใจและควรคู่แก่การร่วมงาน

ซึ่งสวัสดิการที่พนักงานชื่นชอบส่วนมากจะเป็นในเรื่องของค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา วันหยุดเพิ่มเติม การทำงานนอกสถานที่

การยืดหยุ่นในเวลาทำงาน ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้พนักงานรุ่นใหม่สะดวกสบายและรู้สึกดีกับการทำงานในองค์กรของคุณ

แต่กลับกันถ้าคุณเอาเปรียบเขา ไม่ให้เงินล่วงเวลา บังคับให้มาทำงานตรงเวลาเสมอ ไม่สนใจผลของงาน

ดูแค่ว่าเขามาสายแค่ไหนอย่ างเดียว แบบนี้พนักงานจะรู้สึกไม่แฟร์ และมองว่าองค์กรของคุณไม่ใช่องค์กรในแบบที่เขาต้องการ

4 ไม่มีโอกาสเติบโตเลย

การเติบโตในหน้าที่การงาน เป็นหนึ่งในสิ่งที่พนักงานเงินเดือนฝันใฝ่ เพราะเขาทำงานเพื่อต้องการเงินเดือนเยอะๆ

ต้องการตำแหน่งหน้าที่ที่มากขึ้น ซึ่งมันเปิดโอกาสการเรียนรู้และหนทางสู่อนาคตที่ดีกว่าให้กับเขา

ถ้าเขามองไม่เห็นโอกาสเติบโตที่ชัดเจน ก็พร้อมที่จะไปทันที ซึ่งคุณต้องให้โอกาสกับพนักงานคนเก่าๆ ที่ทำงานกับคุณมานานก่อน

ให้เขาได้พิสูจน์ตัวเอง หรือมีเส้นทางที่กำหนดให้เห็นอย่ างชัดเจนถึงการเติบโตและพัฒนาของเขา ถ้าอย ากให้เขาอยู่กับคุณนานๆ

5 การทำงานไม่ตอบโจทย์ซึ่งกันและกัน

เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่ แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตลอด และยิ่งส่งผลกระทบหนักในทุกวันนี้

เพราะการทำงานระหว่างคนต่างเจนเนอเรชั่นกัน จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนแตกต่างกันอย่ างเห็นได้ชัด ทั้งไลฟ์สไตล์

ทั้งรูปแบบการทำงาน ทั้งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการดำเนินงานต่างๆ ยก ตั วอย่ างเช่น คนรุ่นเก่าจะทำงานกันแบบอนาล็อก เน้นการนัดประชุมเป็นสำคัญเพื่อแลกข้อมูลข่าวส า ร และต้องมาทำงานอย่ างตรงเวลา ห้ามขาด ลา มาสาย

แต่สำหรับเด็กรุ่นใหม่จะมองว่านั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลย เขาสามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้โดยทำให้งานเสร็จลุล่วงด้วยดี เขาอาจจะมาช้าสักหน่อย แต่ก็ทำงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำงานที่เน้นสะดวกสบายออนไลน์เป็นหลัก ก็ทำให้เขาทำงานง่ายขึ้น ซึ่งถ้าองค์กรของคุณไม่เอื้ออำนวยกับการทำงานของเจนใดเจนหนึ่งก็อาจทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นลาออกได้

6 หัวหน้าบริหารงานไม่เป็น

สุดท้ายแล้วปัญหาทุก อย่ า งที่คนหลายคนทยอยลาออก อาจมาจากคุณแค่เพียงคนเดียวก็ได้ เช่น คุณเป็นคนบริหารงานไม่เป็น มอบหมายงานให้คนที่ไม่ถนัดไปทำ จัดการบริหารเวลาไม่ลงตัว ไม่เคยไปคลุกคลีการทำงานของลูกน้อง ไม่เคยเข้าใจปัญหาที่แท้จริง  ซึ่งนิสัยทั้งหมดนี้จะทำให้คนใกล้ชิดคุณทนไม่ไหว และพากันลาออก ยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งทำ ร้ า ยองค์กรของคุณ

เพราะฉะนั้นสำรวจตัวเอง ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่ให้เหตุผลนี้เป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจ ให้พนักงานในองค์กรของคุณลาออก

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krusoty-PP
Load More In ข้อคิด

Check Also

หลายคนยังไม่รู้ 12 อาหาร ที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง

หลายคนยังไม่รู้ 12 อาหาร ที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง เวลาหิ … …