Home ข้อคิด 5 คำ “ไม่ควรพูด” ยิ่งพูดยิ่งตกต่ำ ชีวิตก็ยิ่งไม่ก้าวหน้า

5 คำ “ไม่ควรพูด” ยิ่งพูดยิ่งตกต่ำ ชีวิตก็ยิ่งไม่ก้าวหน้า

5 คำ “ไม่ควรพูด” ยิ่งพูดยิ่งตกต่ำ ชีวิตก็ยิ่งไม่ก้าวหน้า

5 คำ “ไม่ควรพูด” ยิ่งพูดยิ่งตกต่ำ ชีวิตก็ยิ่งไม่ก้าวหน้า

มีคนกล่าวไว้ว่า  คำพูด เป็นสิ่งที่จะ วั ด ใ จใครหลายคนได้ในอีกทางหนึ่งว่า จะประสบความสำเร็จหรือไม่ เช่นเดียวกับการทำงาน หรือ ทำธุรกิจไม่ว่าจะอะไรก็ตาม หากมีคำพูดในเชิงบวกก็จะเป็นเหมือนแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่น ฟั น ฝ่ าแ ม้จะเจออุปสรรคเท่าไรก็ไม่ ห วั่ น

แต่ในทางตรงกันข้าม หากพูดในแง่ลบก็จะเป็นตัวบั่นทอนกำลังใจให้การงานที่ตั้งใจไว้หยุดนิ่งหรือพังครืนลงมาอย่ างไม่ตั้งใจ ดังนั้นคำพูดจึงเป็นดั่งพลั งและเป็นเ พ ช ฌ ฆ า ต ได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ก่อนจะพูดอะไรจึงควรคิดให้รอบคอบ และคิดก่อนพูด โดยคำ 5 คำ ที่ไม่ควรจะเอ่ยออกจากปากเราหากอย ากสำเร็จ มีดังต่อไปนี้

1 คำว่าย า ก

คำนี้คำเดียว เพียงแค่ฟังก็รู้สึกแล้วว่าไม่อ ย า กจะทำ หรือทำไปแล้วไม่มีประโยชน์อันใด ฉะนั้นคำๆนี้ เป็นคำแรกที่ไม่ควรจะเผยออกจากปากคุณ เพราะเพียงแค่คุณเอ่ย ส ม อ งก็ สั่ง การให้คุณไม่ทำแล้ว

2 คำว่าทำไม่ได้

คำๆนี้บ่งบอกถึงความมั่นใจในตัวของคุณเอง เพราะเพียงแค่คุณคิด คุณก็ไม่สามารถที่จะก้าวผ่ านตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้น โดยที่ยังไม่ได้หยิบจับหรือทำสิ่งใดเลย ฉะนั้น ลองก้าวผ่ านคำๆนี้แล้วลงมือทำ บางครั้งความสำเร็จก็อยู่ที่การที่เราลงมือทำแล้วก็เป็นได้

3 คำว่าเบื่อ

คำๆ นี้ บ่งบอกว่า การที่คุณทำอะไรซ้ำๆ จนเกิดความจำเจก็อาจจะมีอารมณ์ผ่ านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของคุณ ทำให้คุณไม่อย ากจะทำมันต่อ หรืออ ย า กปล่อยผ่ านมันไป หากคุณมีความรู้สึกนี้ ลองเปลี่ยนบรรย ากาศหรือหันมาคิดหรือลองทำอะไรที่แปลกใหม่ ไม่แน่ว่า ความแปลกใหม่ที่คุณทำอาจจะนำมาซึ่งความคิดที่เป็นประโยชน์ในหน้าที่การงานหรือธุรกิจของคุณก็ได้

4 คำว่าเหนื่อย

คำๆนี้บ่งบอกถึงคุณหมดแรงที่จะทำต่อ หรือมีอารมณ์ที่ไม่อ ย า กจะทำมันต่อไป ขอแนะนำให้คุณพักผ่อน โดยการงีบหลับสัก 20นาที หรือหันไปทำกิจก ร ร มที่คุณสนใจ ไม่แน่ว่าสิ่งที่คุณชอบและสนใจนั้น จะลดหรือบ ร ร เ ท า ความเหนื่อยของคุณไม่มากก็น้อย

5 คำว่าข ี้เกียจ

ดูเหมือนคำๆนี้จะฮิ ต ติ ด ป า ก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น แต่สำหรับวัยทำงานอ ย่ า งเราๆ ถ้าเป็นไปได้อ ย่ าเอ่ยคำๆนี้หากคุณอ ย า กให้งานที่คุณทำสำเร็จลุล่วงแล้วละก็ เพราะคำว่า ข ี้เกียจนี้ เป็นอีก 1 คำที่จะทำให้คุณหยุดทุกสิ่ง คือ หยุดทั้งความคิด คิดที่จะทำ หรือหยุดการทำหน้าที่อ ย่ า งที่ควรจะเป็น

5 คำที่ควรเอ่ย พูดบ่อยๆ ชีวิตยิ่งดีขึ้น

1 คำว่าขอบคุณ

คำนี้จะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตของคุณไ ด้อย่ า งไม่รู้จบ เพียงแค่คุณซาบซึ้งในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและกล่าวขอบคุณสิ่งนั้นอยู่เสมอ

ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่อ งร้ า ย การกล่าวขอบคุณให้กับเรื่องดีๆ จะยิ่งทำให้คุณรู้ถึงคุณค่าของสิ่งนั้นอ ย่ า งลึกซึ้ง

และสิ่งดีๆเหล่านั้น จะเกิดขึ้นตามมาอีกเรื่อยๆ อ ย่ า งเช่น การกล่าวขอบคุณเมื่อมีใครสักคนทำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ เค้าเหล่านั้นจะรู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่เค้าทำ

และอย า กจะทำเรื่องดีๆให้คุณเรื่อยๆไป เป็นต้น ในทางกลับกัน การกล่าวขอบคุณเรื่องที่ไม่ดี ก็เป็นเหมือนกับการขอบคุณบทเรียนหนึ่งในชีวิต

เพื่อที่จะทำให้คุณระลึกไว้เสมอว่าจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีก และทำให้เห็นคุณค่าของเรื่องดีๆในชีวิตมากขึ้นด้วย

2 คำว่าขอโทษ

เป็นคำที่คุณควรพกติดตัวไว้ เสมอข้างๆ กับคำว่า  ขอบคุณ  และควรเอามันออกมาใช้อยู่เสมอ โดยไม่ต้องเคอะเขิน

ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูก การกล่าวคำว่า ” ขอโทษ (จากใจจริง) ก่อนไม่ใช่เรื่องที่น่า อั บ อ า ย หรือเสียศักดิ์ศรี

เพราะถ้าหากต่างฝ่ายต่าง ถือทิฐิ ไม่มีใครกล้าพอจะเริ่มกล่าวคำว่า  ขอโทษ ลกนี้ก็คงจะมีแต่ปัญหาตามมา บานปลายใหญ่โต

เป็นชนวนของความแ ต กหัก และทำล า ย ความรู้สึกดีๆและมิตรภาพต่างๆ ที่เมื่อมันเสียไปแล้ว

ก็ย า กที่จะรื้อฟื้ นกลับมาให้เป็นเหมือนเดิม จำเอาไว้ว่าการ  ขอโทษ ก่อนไม่ใช่คุณที่ แพ้ คุณคือคนที่ ชนะ ต่างหาก

3 คำว่าฉันทำได้

คำนี้คุณควรพูดกับตัวเอง หรือ ป่าวประกาศออกมาให้คนใกล้ตัวคุณฟังอยู่เสมอ มันจะเป็นเหมือนกุญแจที่ช่วยไขพาคุณไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ได้

เพราะการพูดว่า “ฉันทำได้” จะช่วยสร้างแรงผลักดันที่ก ร ะ ตุ้ นใ ห้คุณเชื่อมั่นว่า คุณจะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้สำเร็จ

ไม่ว่ามันจะย ากแค่ไหนก็ตาม เพราะหากคุณเริ่มต้นทำสิ่งใดด้วยความคิดที่ว่า “ฉันทำไม่ได้” มันย า กกันไป

ฉันทำไม่ไหวทำนองนี้ Mindset ของคุณจะยิ่งไปข ย า ยภาพให้สิ่งนั้นดูย ากขึ้นกว่าเดิม มากกว่าความเป็นจริง เ

กิดเป็นความท้อแท้ และหมดกำลังใจที่สุด ดังนั้นจะดีกว่ามั้ยล่ะ ? ถ้าคุณเริ่มต้นทุกสิ่งด้วยคำว่า “ฉันทำได้”

4 คำว่าฉันโชคดี

พูดบ่อยๆให้เป็น คำพูดติดปาก ยิ่งพูดยิ่งโชคดีนะบอกเลย เพราะการพูดว่า  ฉันโชคดีที่  ในเรื่องนั้นเรื่องนี้

เช่น ฉันโชคดีที่มีแฟนดี ฉันโชคดีที่ได้ทำงานนี้ ฉันโชคดีที่มีแฟนซื่อสัตย์ ฯลฯ มันจะยิ่งทำให้ความ โชคดี วิ่งเข้ามาหาคุณบ่อยขึ้น

เหมือนกับกฎของแรงดึงดูด จิตใต้สำนึกของคุณจะพย าย ามมองหาแต่เรื่องที่ทำให้เกิด โชคดี อยู่เสมอ

โดยที่คุณไม่รู้ตัว พอรู้แบบนี้แล้ว เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนที่โชคดี ก็โชคดีอยู่เรื่อยๆ จนน่าอิจฉา

ส่วนคนที่บอกว่าตัวเอง โชคไม่ดี  ก็มักจะวิ่งวนอยู่กับความอับโชคแบบนั้นเสมอ จริงไหมล่ะ ลองนึกดูสิคะ

5 คำว่าฉันไม่เป็นไร

คนเราทุกคนเคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละ ไม่ใช่คุณแค่คนเดียวหรอก แต่เมื่อความผิดพลาดมันเกิดขึ้นแล้ว

คุณก็ต้องกล้าที่จะให้โอกาสตัวเองพูดว่า “ฉันไม่เป็นไร” ออกมาด้วยเช่นกัน เพราะถ้าคุณยังคงยึดติดกับข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว

มั ว แ ต่โ  ท ษตัวเอง และจมอยู่ในความผิดพลาดแบบนั้นเรื่อยๆ มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอก สู้ปล่อยวาง และเอาเวลาไปแก้ไขปัญหานั้นไม่ดีกว่าเหรอ

Load More Related Articles
Load More By Krusoty-PP
Load More In ข้อคิด

Check Also

ซ่อมเองได้ง่ายๆ ด้วยงบ 2 บาท หมดปัญหาตู้เย็นกินไฟ ปิดไม่สนิท

ซ่อมเองได้ง่ายๆ ด้วยงบ 2 บาท หมดปัญหาตู้เย็นกินไฟ ปิดไม … …