4 สิ่งที่คู่รักจงหมั่นทำด้วยกัน รักจะได้มั่นคงและยืนยาว

4 สิ่งที่คู่รักจงหมั่นทำด้วยกัน รักจะได้มั่นคงและยืนยาว

4 สิ่งที่คู่รักจงหมั่นทำด้วยกัน รักจะได้มั่นคงและยืนยาว

ในบางครั้งคนรักกันก็อาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้าง ทั้งที่ตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจ เราจึงมีคำแนะนำดีๆ มาทำให้มีความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อให้ความรักของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักที่ดี และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน

1 เปิดเผยความในใจแก่กันเสมอ

การที่เราเก็บความรู้สึกแย่ๆ ไว้ในใจคนเดียว มันทำให้เป็นบ่อเกิดของความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานได้ จนเราอาจจะพลาดพลั้งเผลอร ะ เ บิ ด ความรู้สึกออกมาในภายหลัง การมีคนรักอยู่เคียงข้างนอกจากจะมีความสุขแล้ว

คนรักของเรายังสามารถเป็นที่ปรึกษาคอยเป็นกำลังใจในย ามที่เราพบเจอกับปัญหาในชีวิตได้ แทนที่จะเก็บกดความรู้สึกไว้เพียงคนเดียว

สู้เราเผยความรู้สึกอย่ างจริงใจ เพื่อที่เราและคนรักจะได้คอยเป็นกำลังใจให้แก่กัน และก้าวข้ามผ่ านอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกันดีกว่านะ

2 เปิดใจคุยกันให้เข้าใจ

ด้วยความเข้าใจในชีวิตคู่ เราอาจเคยคิดไปเองว่าฉันรู้จักคนๆ นี้ดีที่สุดแล้ว ความจริงคือเราไม่รู้เลยว่าตอนที่พูดแบบนั้นอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง โดยเฉพาะเมื่อเราคิดเเทนคนรักอยู่ประจำ

การถูกพรากเจตจำนงของตนไปจะค่อยๆ บ่มเพาะจนเกิดเป็นความไม่พอใจขึ้น ว่าคนรักของเรากำลังคิดอะไรอยู่

เราควรเปิดใจพูดคุยกับคนรักอย่ างตรงไปตรงมาด้วยความเข้าใจ เพื่อที่เราทั้งสองจะได้เข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้น

3 คิดก่อนพูด

คนเราเมื่ออยู่ด้วยกันคงมีบ้างแหละที่เราจะคิดเห็นต่างกัน บางทีก็พลั้งเผลอพูดจาร้า ยๆ หรือพูดอะไรที่ทำร้า ยความรู้สึกกัน ความจริงแล้วถ้าหยุดคิดสักนิด

เราย่อมรู้ดีว่าไม่มีประโยชน์เลยที่จะทำร้า ยกันเองด้วยคำพูด จงปลีกตัวไป เพื่อสงบสติอารมณ์ และกลับมาพูดคุยกันใหม่ด้วยเหตุผลจะดีกว่านะ

4 โอนอ่อนผ่อนตาม

การอย ากให้อีกฝ่ายยอมทำตามที่ตัวเองต้องการอยู่ฝ่ายเดียว มันแย้งกับกฏแห่งความสัมพันธ์ระยะย าว

เมื่อเรารักใครสักคนเราย่อมจะเป็นฝ่ายให้ และเป็นฝ่ายรับพร้อมๆ กัน

ถ้าเราต้องการให้คนรักทำบางสิ่งบางอย่ างให้ จงพูดกับเขาดีๆ

พูดเพราะๆ ใส่ใจความคิด และความรู้สึก และเคารพซึ่งกันและกัน

ขอขอบคุณที่มา stand-smiling