ทำบุญไม่ขึ้น ทำดีไม่มีใครเห็น ยายสอนแก้เคล็ดง่ายๆให้ชีวิตดีขึ้น

ทำบุญไม่ขึ้น

ทำบุญไม่ขึ้น ทำดีไม่มีใครเห็น ยายสอนแก้เคล็ดง่ายๆให้ชีวิตดีขึ้น

เคยเชื่อในบุ ญ ก ร ร มไหม แล้วเชื่อไหมว่าทุกคนมีเจ้าก ร ร ม นายเ ว รบางคนนั้นทำดีเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นค่า ทำบุญไม่ขึ้น เพราะว่ามีบางสิ่งคอยขัดขวางอยู่ก็ได้ วันนี้เลยมีเคล็ดลับในการกรวดน้ำที่ถูกต้องเพื่อหนุนให้ชีวิตดีขึ้น แล้วจะกรวดอย่างไรถึงจะถูก แน่นอนว่า ไม่ใช่การกรวดให้เจ้าก ร ร ม นาย เ ว ร ก่อนนะ เอาล่ะมาอ่านวิธีกันได้เลย

หากเรากรวดน้ำให้กับเจ้าก ร ร ม นาย เ ว ร ก่อนนั้นมันจะยิ่งเพิ่มพลังความเ ล ว ร้ า ย เข้าไปอีกนะ เพราะมันจะอยู่เหนือกว่าเทวดาประจำตัวของเรานั่นเอง ฉะนั้นแล้วเมื่อกรวดน้ำนั้นจะต้องกรวดให้กับเทวดาประจำตัวก่อน และญาติ มิตร ผู้ล่วงลับไปแล้วส่วนเจ้าก ร ร มนาย เ ว ร เอาไว้ทีหลังสุดเลย หลายคนกรวดผิดมานานจึงส่งผลให้ทำบุญไม่ขึ้นเลยนั่นเอง

ทำบุญไม่ขึ้น

เวลาทำบุญ ตักบาตรเสร็จแล้วจะมีการกรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัวก่อนเลย โดยน้ำที่ใช้นั้นจะต้องเป็นน้ำดื่มสะอาดด้วยนะ ก่อนกรวดก็ให้ยกขวดขึ้นจรดระหว่างคิ้ว แล้วกล่าวบทสวดมนต์นี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ ว่าสวด 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จ มาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่ รั ก ษ า ตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดา ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

แล้วให้เริ่มเทน้ำ ค่อยๆรินลงบนพื้นดิน

กล่าวต่อไปว่าลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์เป็นพยาน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใด ที่ข้าพเจ้า ชื่อ (กล่าวชื่อตนเอง) สกุล (กล่าวนามสกุลตนเอง) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความ ทุ ก ข์ สิ่งใดๆที่ทำให้ ทุ ก ข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญฯ

เวลากรวดน้ำนั้นแนะนำว่าควรกรวดลงดินจะส่งถึงเร็วสุดการกรวดแบบแห้ง แต่ถ้าไม่สะดวกก็หาภาชนะมารองได้แล้วค่อยนำไปรดลงดิน เป็นการฝากกุศลผลบุญไปกับบารมีของพระแม่คงคาและแม่ธรณี และเวลากรวดน้ำนั้นระหว่างท่องบทสวดมนต์ไปจนจบแล้วจะต้องกรวดเทน้ำให้หมดขวดเลยอย่าให้เหลือ เพียงเท่านี้ก็ทำให้เรากรวดน้ำได้ถูกวิธีแล้ว และให้เทวดาประจำตัวเราก่อน แล้วให้ญาติ มิตร ที่เหลือเจ้าก ร ร มนายเ ว รเป็นที่สุดท้ายเลย เท่านี้เทวดาก็จะคอยคุ้มครองเราและหนุนให้ชีวิตมีแต่เรื่องดี ๆ เกิดขึ้น

About คนเป็นตาแพง

View all posts by คนเป็นตาแพง →