ทำบุญอย่างไร ให้ได้บุญมาก

ทำบุญอย่างไร ให้ได้บุญมาก

ทำบุญอย่างไร ให้ได้บุญมาก

การทำบุญไม่ใช่ว่าทำแค่ไหนก็ได้บุญแค่นั้นนะ คนทำบุญไม่ได้อยู่ที่ปริมาณเงินที่ทำแต่อยู่ที่ความตั้งใจของคนที่จะทำ หากทำบุญแล้วหวังผลตอบแทน ขอพรล้นฟ้าแต่ให้มานิดเดียวแล้วบุญที่ไหนจะมาถึงอานิสงส์ที่ไหนจะได้ การทำบุญนั้นทำได้หลายวิธี ทั้งวัตถุสิ่งของ แรงกาย แรงใจ ประกอบกับแรงศรัทธาแน่วแน่ที่อยากจะทำความดี และบุญบารมี วาสนาของแต่ละคนด้วย ลองมาดูกันว่าแบบไหนบ้าง

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้บุญ

1.การให้ทานด้วยความเคารพ ด้วยใจจริง ทำออกมาจากใจจริง ๆ จะได้บุญมาก

2.ทำบุญ ทำทานด้วยมือตนเองจะยิ่งเพิ่มความหนักแน่นของผลบุญ

3.เป็นผู้ที่เชื่อในผลของ ก ร ร ม (การกระทำ) ว่าทำอะไรก็จะได้แบบนั้นกลับมา หากจะให้ทานทำบุญก็จงให้ด้วยใจไม่ใช่แบบสักแต่ให้ไป จะได้จบ ๆ

4.มีความศรัทธาในการให้ทาน

5.ทำบุญ ทำทานเมื่อจิตใจผ่องใส

6.เป็นผู้ที่มีจิตใจดี จิตใจเป็นผู้ให้

7.รู้กาลเทศะในการให้ทาน ให้อย่างถูกที่ ถูกเวลา

8.ไม่คิดหวังผลใด ๆ จากการทำทาน

สิ่งของที่ให้ทานแล้วจะได้บุญมาก

1.จงให้ของใหม่ไม่ใช่ให้ข อ ง เ ห ลื อ เ ด น หรือของมือสอง ของใช้แล้วไม่ควรยิ่ง

2.ให้ที่สะอาด ๆ ของสะอาดมีการจัดวางอย่างประณีตสวยงาม

3.สิ่งของที่ได้มาโดยชอบธรรม

4.ให้โดยไม่เหลือหรือเอาคืน เวลาจะทำบุญ ทำทานอะไรก็ควรจะให้ทั้งหมดที่เตรียมไว้

5.ยิ่งของที่ให้นั้นมีความหมายและสำคัญกับผู้ให้มากแค่ไหนจะยิ่งได้บุญ

6.การให้หรือ บ ริ จ า ค อ วั ย ว ะ ก็เป็นทานได้บุญกุศลยิ่ง

7.การใ ห้ ชี วิ ตต นก็เป็นการมากกว่าให้ อ วั ย ว ะ

คนแบบไหนที่จะได้บุญมาก

1.มีศีลมากเป็นศีลบริสุทธิ์ ไม่ทุศีล

2.เป็นผู้ที่จิตสงบ

3.ปราศจากกิ เ ล ศ หรือ กิ เ ล ศบางเบา

4.ทำบุญกับสงฆ์ ทำสังฆทาน ทำบุญแบบไม่เจาะจงผู้รับว่าต้องเป็นภิกษุรูปไหน

5.ได้บุญมากบุญน้อยนั้นก็อยู่กับเวลาสูตรด้วย

โดยรวมแล้วไม่ว่าจะทำบุญ ทำทานก็ตามหากทำด้วยใจที่อยากจะให้จริง ๆ ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ และให้อยู่ในศีลในธรรม กระทำความดีเพื่อสร้าง ก ร ร ม ดีให้แก่ตน ผลบุญนั้นจะกลับมาเองโดยไม่ต้องร้องขอเลย บุญจะมาอยู่กับคนที่คู่ควรเท่านั้น แล้วเดือนนี้คุณได้ทำบุญ ทำทานกับใครที่ไหนแล้วหรือยัง

Crขอขอบคุณข้อมูลจาก khaonaroo

About คนเป็นตาแพง

View all posts by คนเป็นตาแพง →