Home ข้อคิด คำสอน 26 ข้อ จากแม่..ถึงลูกสาวทุกคน

คำสอน 26 ข้อ จากแม่..ถึงลูกสาวทุกคน

คำสอน 26 ข้อ จากแม่..ถึงลูกสาวทุกคน

คำสอน 26 ข้อ จากแม่..ถึงลูกสาวทุกคน

แน่นอนค่ะว่าต้นแบบของสาวๆทุกคนก็คือ คุณแม่ วันนี้เรามีคำสอนจากคุณแม่สื่อถึงลูกสาวทุกๆคนมาเป็นคติเตือนใจค่ะ

1 เงินเราเองใช้จ่าย สุขใจกว่า

2 ต้องรักตัวเองให้เป็น อ ย่ าหวังได้รับการเติมเต็มจากช า ยใดเลย

3 เกี ยร ติ และ ศักดิ์ศรีเราต้องยึดถือไว้ เพราะไม่มีสิ่งใดในโ ล กซื้อมันกลับมาได้

4 ควรใช้เงินซื้อสุขภาพที่แข็งแรง แต่อ ย่ าใช้เงินไปกับความเ จ็ บป่ ว ย เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ

5 จงเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุด อ ย่ าสวมบทบาทใด เพราะลูกไม่ใช่ดารา

6 จงมองตนเองในกระจกด้วยความรัก ใช้มัน ส ะท้ อ น ความรัก ไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอก

7 เครื่องสำอ า งที่สวยที่สุดของผู้หญิง คือรอยยิ้มที่จริงใจ

8 เสื้อผ้าเป็นเพียงเครื่องอ า ภ ร ณ์ นุ่งห่ม มันไม่ได้วัดระดับในสังคมแต่อย่ างใด

9 จงเป็นคน ม อ งโลกในแง่ดี และมองเห็นข้อดีจากทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้น ถึงใครจะว่าเราโลกสวยก็เถอะ

10  อ ย่ าใช้คำจำกัดความใดใดมากำหนด ศั ก ย ภ า พข องลูก อาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูก เพราะมันไม่มีจุดสิ้นสุด

11 จงมีใจที่กว้างและเมตตาธรรม แม้จะประสบกับบุคคลร้ า ย ก็จงมอบความเ ม ต ต าให้เขาเถิด แล้วลูกจะตี่นมาในทุกๆเช้าด้วยความสุข และเบิกบานใจ

12 จงปกป้ อ งตั ว เ อ งให้ดี เพราะในโลกนี้ไม่มีใครดีกับลูกทุกคนหรอก

13 อ ย่ าตอบกลับคนที่ทำไม่ดีกับลูก เหมือนสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับลูก ยกใจตัวเองให้สูงไว้ก็พอ

14 จงรู้จักรับผิดชอบตัวเองให้มากเพราะในชีวิตจริงไม่มีธนาคารฝากชีวิตของใคร เราต้องรั ก ษ ามันไว้เอง

15 ตัวลูกเอง คือผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิตลูกโปรดจงจำไว้

16 อ ย่ า อ่อนแอ จงเป็นคนเข้มแข็ง และอ่อนโยน

17 งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นงานของทุกคนในบ้าง ที่ต่างยินดีช่วยเหลือแบ่งเบาซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ

18 อ ย่ าคอยแต่นินทา มันเ สี ยเวลาไป แ บ บ ไ ร้ ประโยชน์

19 จงฉลาดและตริตรองให้ดี เพราะสิ่งที่ลูกรับเข้ามาบ่อยๆจะหล่อหลอมให้ลูกเป็นคนเช่นนั้นจริงๆ อ ย่ าหูเบาหลงเชื่ออะไรง่ายๆ

20 จ งตี ค่ าความคิดของคนให้ออก เพราะมันมีทั้งราคาถูก และร า ค าแพง จงเลือกใช้สอยแต่สิ่งดีดี

21 ผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้มก็ลุกขึ้นมาได้ เพราะมันเป็นสัจธรรมเป็นธรรมชาติและเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอ

22 เมื่อทำผิดก็”ขอโทษ” เมื่อซาบซึ้งก็”ขอบคุณ”พูดสองคำนี้ให้ติดปากนะลูกนะ

23 ลูกไม่อาจเป็นที่รักของทุกคนได้ แต่หากลูกสามารถรักคนที่ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกก็จะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลย

24 ผู้ชายทุกคนสามารถมีลูกได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นพ่อที่ดีได้นะ

25 ถ้าอย ากรู้ว่าเขารักลูกมากแค่ไหนอ ย่ าใช้หูฟัง ให้ใช้ต า มองว่าเขาเ สี ย ส ล ะเพื่อลูกมากแค่ไหน

26 จงเลือกเหนื่อยแล้วหัวเราะ แต่จงละทิ้งความสบายแต่ต้องร้องไห้ทุกวัน จงจำไว้นะลูก

เหมือนเป็นสุภ า ษิ ตสอนหญิงเลยนะคะ เราอย ากส่งต่อสิ่งดีดีนี้ให้กับคุณแม่ทุกคนไว้สอนคุณลูก และส่งให้คุณลูกทุกคนไว้เตือนตัวเองค่ะ

Load More Related Articles
Load More By Krusoty-PP
Load More In ข้อคิด

Check Also

ซ่อมเองได้ง่ายๆ ด้วยงบ 2 บาท หมดปัญหาตู้เย็นกินไฟ ปิดไม่สนิท

ซ่อมเองได้ง่ายๆ ด้วยงบ 2 บาท หมดปัญหาตู้เย็นกินไฟ ปิดไม … …