Home ข้อคิด 10 กฎของคนฉลาด ต้องรู้จักปลงให้ เป็นเย็นให้ได้

10 กฎของคนฉลาด ต้องรู้จักปลงให้ เป็นเย็นให้ได้

10 กฎของคนฉลาด ต้องรู้จักปลงให้ เป็นเย็นให้ได้

10 กฎของคนฉลาด ต้องรู้จักปลงให้ เป็นเย็นให้ได้

ทุกวันนี้ไม่ว่าใครก็ต่างมีปัญหาหลากหลายมากมาย ไม่ว่า จะค น จ น หรือ คน ร ว ยก็มีความทุ ก ข์ใจในเรื่องใดเรื่องนึงไม่ต่างกัน โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งคนที่ไม่รู้จักตัวเองก็จะไหลไปตามกระแสอารมณ์ต่างๆมากมายอ ย่ า งไม่หยุดหย่อน สร้างความเหนื่อยใจให้กับตัวเองโดยไม่จำเป็นเลย

วันนี้เราได้เอาข้อคิดดี 10 ข้อมาบอกต่อกันสำหรับทุกคนที่กำลังเป็น ทุ ก ข์ไม่ว่าจะกายหรือใจ ขอเพียงแค่คุณได้ อ่ า น บทความนี้แล้วคิดตามไปด้วยจะช่วยให้สามารถเปลี่ยนมุมมองของการมีความสุขได้อ ย่ า งแน่นอน

1 การเป็นที่ยอมรับ

เราต่างก็อย ากเป็นคนสำคัญ ต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง เราหลายๆคนจึงพย า ย า มทำให้ทุกคนพอใจ และมีความสุขแต่แท้จริงแล้ว คนที่ต้องยอมรับเรานั่นก็คือตัวเราเองที่จะต้องมองเห็นคุณค่าในตัวเอง แล้วสิ่งที่คุณทำก็จะได้รับความเข้าใจจากครอบครัวและเพื่อนฝูงเอง หากมีใครที่ไม่เข้าใจก็แค่อยู่ให้ห่างผู้คนเหล่านั้นและความคิดลบๆต่างๆเอาไว้ ไม่ต้องแบกรับทุกอ ย่ างเอาไว้หรอก ไม่มีใครทำแบบนั้นได้แล้วจะเป็นคนที่มีความสุข

2 การเลือกคบเพื่อ

เมื่อเราทำตัวถูกต้องดีงามตามมาตรฐานของตัวเองได้แล้วก็ให้มองหาเพื่อนที่มีความคิดและแนวทางการใช้ชีวิตรวมไปถึงการมองโลกให้เป็นมาคบหา ดีกว่าเลือกเพื่อนที่ชวนกันเฮฮาไปวันๆแต่ไม่มีความรัก ความหวังดี และจริงใจให้กันก็อยู่ให้ห่างเข้าไว้ นอกจากจะไม่ทำให้ตัวเองตกต่ำหรือย่ำแย่ลงไป การมองหาใครสักคนที่เป็นไอดอลในเรื่องคุณธรรมความดีงาม ก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยดึงดูดเพื่อนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้ แถมหลายครั้งก็จะได้รับโชคดีหรือความช่วยเหลือไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งจากเพื่อนดีๆเหล่านี้

3 ยอมแพ้กับชีวิ

คนที่ยอมแพ้และหยุดทำตามความฝันหรือทำในสิ่งที่รักมักจะเป็นคนที่ไม่มีความสุข เป็นการขีดเส้นจำกัดตัวเองว่าคงทำได้เท่านี้ ทั้งที่ในความจริงแล้วหากเราพย าย ามที่จะเติบโตให้ได้อ ย่ า งสมบูรณ์นั้นอาจต้องเจอกับอุปสรรคที่โ ห ดร้ า ย หากคุณยอมแพ้คุณก็จะหยุดพย า ย ามทำทุกอ ย่ างให้มันดีขึ้น ทำให้ต้องวนอยู่ในลูปชีวิตที่มีแต่ความทุ ก ข์ตลอดเวลา

4 ฟังให้เป็นคิดให้ได้

อ ย่ าเป็นคนเก่งที่เหมือนน้ำเต็มแก้ว ไม่สามารถเพิ่มเติมอะไรลงไปได้อีก ทันทีที่คุณคิดว่าคุณรู้เรื่องต่างๆดีมากพอที่จะไม่ฟังเสียงคนรอบข้าง คุณก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตอ ย่ า งถูกต้องได้ หากมีถ้อยคำตำหนิใดๆก็ตาม ขอให้คุณหยุดคิดพิจารณาให้ดีว่าคุณควรต้องแก้ไขตัวเองในบางเรื่องหรือเปล่า อ ย่ าเป็นเหมือนไม้แก่ดัดย า ก

5 อ ย่ า หยุดฝัน

หลายคนต้องทนทำงานที่ตัวเองไม่ได้มีความถนัดหรือชอบเลย ทำให้ผลงานก็ไม่ดีแถมยังไม่มีความสุข รู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา ขอให้คุณทำในสิ่งที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำเงินได้ หรืองานอดิเรกที่เติมเต็มความสุขให้คุณ เรียนรู้และเติบโตไปเรื่อยๆ วันนึงคุณจะได้ทำงานและใช้ชีวิตอ ย่ า งมีความสุขในขณะที่ได้ทำสิ่งที่รักไปพร้อมๆกันได้

6 สุขภ า พ หาซื้อไม่ได้

เรื่องของการรั ก ษ า สุ ข ภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญ การทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์และสามารถทำงานได้อ ย่ า งเต็มความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่ใครก็ต้องการ การออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆ เป็นประจำจะช่วยให้สมองปลอดโปร่ง อารมณ์ดี คิดงานได้ดีตลอดจนทำงานได้ดีและยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างรวมทั้งครอบครัวหรือคนรักได้ด้วย

7 ตกเป็น ท า ส ของเงิน

เราเกิดมาบนยุคสมัยของทุนนิยม จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะรักเงินมากต้องการมีให้มากเข้าไว้ ทำงานอ ย่ างหนักไม่พักผ่อนเพราะต้องหาเงิน ต้องการข้าวของเครื่องใช้ฟุ่มเฟือยต่างๆมากจนเกินความจำเป็น ลองคิดให้ดีๆว่าแท้จริงแล้วชีวิตของคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าปัจจัยสี่ ให้ฝึกมองชีวิตในแบบธรรมดาๆให้บ่อยขึ้น ลดความต้องการสิ่งไม่จำเป็นลง จะช่วยทำให้มีความสุขได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้เงินเลยสักแดงเดียว

8 ปล่อยวางเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุม

คนบางคนอาจไม่ชอบหน้าคุณอ ย่ า งไม่มีเหตุผล มันไม่ใช่หน้าที่คุณที่จะต้องพย าย ามทำให้เขาชอบคุณด้วยการอธิบายตัวเองกับผู้คนที่มีอคติ หลายสิ่งหลาย อย่ า งที่เราต้องปล่อยไปตามที่มันเป็น ในเมื่อเราไม่สามารถกำหนดให้ทุกอ ย่ างเป็นอ ย่ างใจเราได้ ก็แค่ฝึกการปล่อยวางกับเรื่องบางเรื่องเสียบ้าง

9 อ ย่ าเป็นคนขี้เกียจ

อาจมีบางวันที่เราไม่ อ ย า กทำอะไรเลยเพราะเหนื่อยล้ามาตลอดทั้งสัปดาห์ เราสามารถพักผ่อนได้ในช่วงเวลาที่ว่าง อ ย่ าทำตัวหมดเรี่ยวแรงหรือไม่ทำงานอะไรใดๆเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามขอให้มีความตั้งใจที่จะทำในสิ่งนั้นๆให้สำเร็จโดยเฉพาะหน้าที่ของเราต่อคนรอบข้าง และที่สำคัญเมื่อคุณขี้เกียจสุขภาพร่างกายของคุณก็จะแย่รวมไปถึงสุ ข ภ า พ  จิ ตก็แย่ลงไปด้วย

10 จงมีความนับถือตัวเอง

อ ย่ า ถ่อมตัวหรือดูถูกตัวเองโดยเด็ดขาด เพราะมันจะทำให้คนรอบข้างดูแคลนคุณไปด้วยว่าเป็นเพียงคนขี้แพ้ไม่สู้งาน หนักไม่เอาเบาไม่สู้ คนฉลาดนั้นจะรู้ว่าตัวเองมีอะไรดีและนำสิ่งนั้นออกมาเป็นจุดเด่น และหากมีคนที่ชอบคิดลบ ไม่ชอบคุณ หรือดูถูกคุณในเรื่องที่ไร้สาระก็จงอ ย่ าได้ให้ความสำคัญกับผู้คนเหล่านั้นให้เสียเวลา

ข้อคิดเกี่ยวกับความสุขทั้ง 10 ข้อนี้ หวังว่าจะช่วยเป็นกำลังใจและสร้างพลังให้กับหลายๆคนในช่วงเวลาแบบนี้ได้บ้างไม่มากก็น้อย แต่ขอให้รู้ไว้เสมอว่าถ้าเราตั้งใจทำในสิ่งดีๆเสมอ ความสุขก็จะกลับมาหาเราเอง อ ย่ า งแน่นอน ไม่ทางใดก็ทางนึง

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 อย่างที่ไม่ควรนำแช่ไว้ในตู้เย็นเด็ดขาด

10 อย่างที่ไม่ควรนำแช่ไว้ในตู้เย็นเด็ดขาด หลายคนมักจะติ … …