Home ข่าวทั่วไป เก็บเอาไว้ สูตรน้ำสับปะรดโหระพา ทำง่ายดื่มเป็นประจำ ประโยชน์มาก

เก็บเอาไว้ สูตรน้ำสับปะรดโหระพา ทำง่ายดื่มเป็นประจำ ประโยชน์มาก

เก็บเอาไว้ สูตรน้ำสับปะรดโหระพา ทำง่ายดื่มเป็นประจำ ประโยชน์มากมาย

เก็บเอาไว้ สูตรน้ำสับปะรดโหระพา ทำง่ายดื่มเป็นประจำ ประโยชน์มาก

ช่วงนี้หากใครกำลังรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำง า น ห นั ก ผิวพรรณไม่สดใส เหนื่อยล้าบอกไม่ถูก อาจเป็นเพราะพักผ่อนน้อยและความเครียดที่สะสมในแต่ละวัน ให้ลองทำน้ำปั่นสูตรนี้ดื่มดู รับรองว่าจะช่วยจัดการปัญหาทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้นได้อ ย่ า งแน่นอน ทำทานทุกวันสม่ำเสมอ ความอ่อนล้าจะหายไปแถมผิวพรรณดีขึ้นด้วย

สูตรน้ำสับปะรดใบโหระพาปั่น

ขั้นตอนการทำ

เริ่มจากปอกสับปะรด 1 ลูก ล้างน้ำให้สะอาด ตัดแบ่งเป็นชิ้นๆรวมทั้งแกนในของสับปะรดด้วย

เตรียมใบโหระพา 1 กำมือ ล้างน้ำให้สะอาด โดยใช้ทั้งก้านและด อ กของโหระพาด้วย

ให้ใส่สับปะรดทั้งหมดและโหระพาเด็ด ลงเครื่องปั่น ตามด้วยน้ำเปล่า 1 ลิตร เปิดเครื่องปั่นให้ทำงาน

เมื่อน้ำปั่นละเอียด ให้ใช้ผ้าขาวบางกรองกากสับปะรดออก แยกน้ำไว้ต่างหาก

เติมน้ำผึ้ง มะนาว ได้ตามชอบ สามารถแช่เย็นเก็บไว้ดื่มได้ โดยแนะนำว่าให้ดื่มช่วงเช้าก่อนอาหาร

ประโยชน์ของน้ำสับปะรดใบโหระพา

มีสรรพคุณในการช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำเพราะสับปะรดมีวิตามินมากมาย ช่วยเสริมสร้างการดูดซึมส า รอาหาร เมื่อดื่มเป็นประจำจะช่วยให้โลหิตไปเลี้ยงส ม อ งส่วนหน้าได้ดีขึ้น แก้ปัญหา เ ลื o ดข้น ช่วยลดความดันสูง ช่วยเพิ่มเม็ด เ ลื o ด แดง บำรุงหั ว ใ จให้แข็งแรง

สร ร พ คุ ณของสับปะรด

1 ตัวแกนสับปะรด จะช่วยเพิ่มเ ม็ ด เ ลื o ด ขาว สมานแ ผ ลในกระเพาะอาหารและลำไ ส้ เพราะมีเ อ น ไ ซ ม์ บรอ มีฤทธิ์เป็น ย า ฆ่  า เ ชื้ อ แบบอ่อนๆช่วยทำ ล า ย แ บ คที เ รี ยที่ไม่มีประโยชน์ในร่างกาย

2 ช่วยป้องกันโ ร ค หั ว ใ จและหลอด เ ลื o ด เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกาย ต้าน ม ะ  เร็ ง ช่วยล ดโอกาสในการเกิด ม ะ เ ร็  ง ป อ ด มะเ ร็ ง ลำ ไ ส้ ใหญ่ ม ะเ ร็ ง รั งไข่ และ มะ เ ร็ งเ ต้ า น ม เพราะ บรอมีแลนจะทำให้เม็ด เ ลื o ดขาวห ลั่ งส า รที่ทำให้เม็ด เ ลื o ด ขาวสามารถกำ จั ดเ ซ ล ล์ ม ะ เ ร็ งได้

3 ช่วยล ด อา ก า ร ป ว ดตามข้อ และข้อ อั กเ ส บจากการออกกำลังกายได้

4 ช่วยให้ระบบ ขับถ่  า ยทำงานได้ดีขึ้นเพราะมีฤทธิ์เป็นย าระ บ า ยอ่อนๆ และมีกากใยมากทำให้ ช่วย ป้องกันท้ อ ง ผู กได้ด้วย แต่ให้ระวังหากทานมากไปอาจทำให้ท้ อ งเสีย

5 สับปะรดมีฤทธิ์ช่ ว ยย่อยอาหาร โดยเฉพาะหากทาน เนื้  อ สั ต ว์เข้าไปมากๆจนแน่นท้อง ให้ทานสับปะรดหลังมื้ออาหารจ ะช่วยบรรเทาอาการแน่นท้องได้

6 ช่วยบรรเทาอ าการสำ หรับคนที่เป็นโ ร ค เ ก า ต์ เพราะเอนไซ  ม์ บ ร อมี เ ลน จะช่วยต้านการอั กเ ส บและลดความ เจ็ บ ปวดจากการ อั กเ ส บได้

การทานสับปะรดเป็นของว่างหลังมื้ออาหาร หรือระหว่างวันจึงเป็นทางเลือกอีกทางที่น่าสนใจเพราะนอกจากจะมีรสชาติหวานอร่อยชื่นใจแล้ว ยังมีสร ร พ คุ ณทางย า ที่ทำให้ร่างกายและผิวพรรณแข็งแรง ฟื้นตัวจากอาการเ จ็ บ ป่ ว ยต่างๆได้อีกด้วย

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ล้างเขียงไม้ให้ถูกวิธี ไม่มีร าขึ้น ไม่มีกลิ่นติดเขียง หลายคนยังทำผิดอยู่

ล้างเขียงไม้ให้ถูกวิธี ไม่มีร าขึ้น ไม่มีกลิ่นติดเขียง … …