Home ข่าวทั่วไป หามาปลูกไว้ 5 ต้นไม้ ช่วยป้องกันเข้าบ้านได้

หามาปลูกไว้ 5 ต้นไม้ ช่วยป้องกันเข้าบ้านได้

หามาปลูกไว้ 5 ต้นไม้ ช่วยป้องกันเข้าบ้านได้

หามาปลูกไว้ 5 ต้นไม้ ช่วยป้องกันเข้าบ้านได้

สำหรับบ้านของเราควรเป็นที่ๆเรารู้สึกปลอดภั ยจากทุกสิ่งอ ย่ าง แต่หากมี สั ต ว์ มี พิ ษอ ย่ า ง งู หลงเข้ามาในบ้านเราคงทำให้เราขวัญเสียไม่น้อย

วันนี้เรามีวิธีป้องกันไม่ให้เข้าบ้านอ ย่  างได้ผลมาฝากกัน โดยการใช้การปลูกต้นไม้ที่เจ้าตัวกวนทั้งหลายไม่ชอบ มีต้นอะไรบ้างตามไปชมกัน

1 กุ้ยช่ายประดับ

ต้นกุ้ยช่ายประดับมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า กุยช่ายม่วง เป็นไม้ยืนต้นที่มีอ า ยุ ยื นหลายปี โดยมากจะมีความสูงประมาณ 50-65 เซนติเมตร มีลักษณะมีหั ว ใ ต้ดิน ขึ้นเป็นกอ ตรงใบจะเรียวปลายแหลมและมีความย า วประมาณ 30 เซนติเมตร ด อ ก เป็นสีม่วงรูปร่างคล้ายดาวแฉก โดยจะมีกลิ่นคล้ายกับกุ้ยช่ายมาก ทั้งใบและด อ ก นอกจากจะกันงูได้แล้วยังสามารถ ไ ล่ ยุ งได้อีกด้วย

2 จิงจูฉ่าย

ต้นไม้ชนิดนี้จัดเป็นส มุน ไพร โดยจะมีลักษณะเป็นต้นเล็กๆมีอายุเพียง 1 ปี มีความสูงประมาณ 90-100 เซนติเมตร มีใบขนาดเล็กและแหลม มีเหง้าติดพื้นอยู่ใต้ดิน ต้นจิงจูฉ่ายนี้สามารถ ไ ล่ งู ได้อ ย่ า งดีโดยจะไม่ชอบกลิ่นของต้นนี้

3 ดาวเรือง

ดาวเรืองเป็นพืชล้มลุกมีอายุประมาณ 1 ปี มีความสูงเฉลี่ยที่ 60-100 เซนติเมตร ลำต้นเป็นสีเขียวตั้งตรง เป็นร่องแตกกิ่งที่โคน ดาวเรืองจะออกด อ ก เดี่ยวโดยมีทั้งสีเหลืองและสีส้มปนกัน กลิ่นของดาวเรืองเป็นกลิ่นที่งูส่วนมากไม่ชอบ และย า งของลำต้นยังมีฤ ท ธิ์ทำให้ผิวระคายเคือง และยังทำให้ส า ยต าข อ งงู พ  ร่าได้

4 ต้นระย่อม

ต้นระย่อมเป็นไม้พุ่ ม เ ตี้ ย และผลัดใบในฤดูแล้ง และจะผลใบในฤดูฝน มีความสูประมาณ 30-70 เซนติเมตร ลำต้นเป็นเปลือกสีขาว ต้นค ด ง อ มี ย า งและมักมีแ ผ ล ตามลำต้น ออกด อ กเป็นช่อที่ปลายยอด ปลายกลี บด อ กจะเป็นสีขาว ส่วนตรงโคนกลีบจะเป็นสีชมพูหรือแดงเข้ม มีผลเป็นลูกทรงกลมสีม่วงแดงหรือสีดำ ต้นระย่อมนี้จะออกฤ ท ธิ์ ร บ ก ว นระบบปร ะส า ท และระบบหั ว ใ จ ของงู ทำให้งูไม่เข้ามาใกล้ต้นเลย

5 ต้นฟ้าท ะ ล า ย โ จ ร

ต้นนี้มีอีกชื่อเรียกว่า หญ้า กั น งู เพราะสรรพคุณที่สามารถไ ล่ งูได้อ ย่ า งดี เป็นไม้ล้มลุกที่มีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ลำต้นเป็นเหลี่ยม ใบเป็นทรงรีแคบ ออก ด อ กที่ซอกใบ ตรงปลายยอดมีสีขาว ด อ กจะมีขนาดเล็กมากเป็นแฉกๆ มีผ ลเป็นทรงรีคล้ายฝัก ต้ อ ย ติ่ ง ต้นฟ้าทะลายโ จ รนี้หากโด นตั วงูจะทำให้งูผิวหนังบวม ทำให้ งูไม่ถูกกับต้นฟ้าทะลายโ จ รนี้อ ย่ า งมาก

สำหรับต้นไม้ที่ช่ว ยกั น งู 5 ชนิดนี้ หากเราหามาปลูกให้รอบบ้านก็จะสามารถป้องกันไม่ใ ห้ งูเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านของเรา ช่วยป้อง กั นงูเข้าบ้านอ ย่ างได้ผลมากที่สุด

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีทำให้ผมตรง นุ่มสวยเป็นเงางาม โดยไม่ต้องเข้าร้านให้ผมเสีย

วิธีทำให้ผมตรง นุ่มสวยเป็นเงางาม โดยไม่ต้องเข้าร้านให้ผ … …