Home ข้อคิด ผมแต่งงานแล้วมีครอบครัว แต่ไปเจอผู้หญิงในฝันอีกคนที่ชอบมากกว่า (อยากฝากไว้ให้คิด)

ผมแต่งงานแล้วมีครอบครัว แต่ไปเจอผู้หญิงในฝันอีกคนที่ชอบมากกว่า (อยากฝากไว้ให้คิด)

ผมแต่งงานแล้วมีครอบครัว แต่ไปเจอผู้หญิงในฝันอีกคนที่ชอบมากกว่า (อยากฝากไว้ให้คิด)

กลางดึกคืนหนึ่ง มีพระกับโยมคนหนึ่ง นั่งคุยกันอยู่ คล้ายจะปรึกษาเรื่องส่วนตัวของ ชายหนุ่ม

ชายหนุ่ม : หลวงพ่อครับ ผมกำลังตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่ง ทั้งๆที่ผมเองแต่งงานแล้ว จะทำอ ย่ างไรดีครับ?

หลวงพ่อ : แล้วโยมคิดว่า ผู้หญิงคนใหม่ที่โยมรักคนนี้ จะเป็นผู้หญิงคนสุดท้าย หรือเปล่าล่ะ

ชายหนุ่ม : แน่ใจครับ

หลวงพ่อ : อ ย่ า งนั้น ก็ไปห ย่ ากับภรรย า แล้วไปของผู้หญิงคนนั้นแต่งงานเสีย

ชายหนุ่ม : แต่ภรรย าของผมไม่ได้ทำอะไรผิด แถมยังเป็นคนที่ดูแลผมอ ย่ า งดีเสมอมา มันจะ โ ห ดร้ าย ไ ร้ คุ ณ ธ รรม ไปไหมครับ

หลวงพ่อ : สำหรับชีวิตแต่งงาน การอยู่กันต่อไปแบบไร้ซึ่งความรัก ต่างหาก จึงเรียกว่าไร้คุณธรรม แต่นี่โยมไม่รักเขาแล้ว การห ย่ ากัน ถือเป็นเรื่อง ที่ต้องทำ มันเป็นเรื่องปกติ

ชายหนุ่ม : แต่ภรรย าของผม เธอรักผม อย่ า งหมดหั ว ใ จ เลยนะครับ

หลวงพ่อ : อ ย่ า งนั้น เธอก็คงมีความสุข ดีนะ

ชายหนุ่ม : ผมกำลังจะหย่ ากับเธอ ทำไมหล ว งพ่อจึงบอกว่า เธอจะมีความสุขล่ะครับ

หลวงพ่อ : ความจริงน่ะ การมีคือความสุข การไม่มีคือความทุ ก ข์ ภรรย  า ของโยม มีความรักให้กับโยม เธอก็มีความสุข แต่ตัวโยมเองไม่มีความรัก อีกแล้ว ตัวโยมเองต่างหาก ที่เป็นคนต้องทุ ก ข์

ชายหนุ่ม : แต่ผมจะหย่ ากับเธอ แล้วไปหาผู้หญิงอื่นนะครับ ภรรย าผม กำลังจะสู ญ เ สียผมไป

หลวงพ่อ : ผิดแล้วล่ะ ตัวโยมน่ะเป็นเพียงรูปธรรม เมื่อรูป ธรร มนี้หายไป ความรักของเธอจะยังคงมีอยู่ แต่จะเปลี่ยนไปยังที่รูปธรรมอื่นแทน

ความรักแท้ในชีวิตแต่งงานของเธอจะไม่มีวันหายไปไหน เธอจะมีความสุขได้อยู่เสมอ แต่ตัวโยมเองน่ะ ต้อง ทุ ก ข์ทรมานเอง

ชายหนุ่ม : ภรรย าของผมเคยบอกว่า ชีวิตนี้จะรักแต่ผมเท่านั้น เธอไม่สามารถไปรักคนอื่นได้หรอก

หลวงพ่อ : แล้วโยมเคยพูดประโยคนี้ไหม?

ชายหนุ่ม : เ อ่ อ

หลวงพ่อ : ลองมองไปที่เทียน 3 เล่มตรงนั้น โยมเห็นว่าเล่มไหน สว่างที่สุด

ชายหนุ่ม : น่าจะสว่างเท่ากันนะครับ ผมแยกไม่ออก

หลวงพ่อ : เทียนทั้ง 3 เปรียบเหมือนผู้หญิง 3 คน แล้วหนึ่งในนั้น คือ หญิงสาวที่โยมบอกว่า รักที่สุด โลกนี้มีคนมากมาย มีผู้หญิงไม่รู้ตั้งกี่คน แค่เทียน 3 เล่ม โยมยังหาเล่มที่ สว่าง ที่สุดไม่ได้

แล้วโยมจะมั่นใจได้ อย่ า งไรว่า ผู้หญิงคนนี้จะเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายที่โยมรัก

หลวงพ่อ : เอาล่ะ โยมเดินไปหยิบเทียน มาเล่มหนึ่ง วางไว้ตรงหน้า แล้วมองดู เทียนเล่มตรงหน้าโยมนั่นแหละ ที่จะสว่างที่สุด

ชายหนุ่ม : อันนั้นหลวงพ่อไม่ต้องบอก ผมก็รู้ ก็มันอยู่ตรงหน้าผม มันก็ต้องสว่างที่สุดแน่นอน

หลวงพ่อ : ไหน ลองเอาเทียนนี้กลับไปวางที่เดิม แล้วดูอีกทีซิ ว่าเทียนเล่มไหน สว่างที่สุด?

ชายหนุ่ม : ถ้ามันอยู่ไกลแบบนี้ผมก็ดูไม่ออกอยู่ดี ว่าเล่มไหนสว่างที่สุด

หลวงพ่อ : ความจริงแล้ว เทียนเล่มที่โยมไปหยิบมา แล้วนำมาวางตรงหน้า เปรียบเหมือน ผู้หญิงคนใหม่ที่โยมบอกว่าโยมรักเธอ เมื่อโยมรัก ก็เหมือนโยมหยิบเทียนเล่มนั่นมาไว้ใกล้ตัว

ด ว ง ต าของโยมก็มองเห็นว่ามันสว่าง แต่เมื่อโยมเอาเทียนกลับไปไว้ที่เดิม โยมก็ไม่สามารถแยกความสว่างที่สุดนั้นไม่เจอ เช่นเดียวกันกับความรัก

ที่โยมบอกว่าเป็นรักสุดท้าย แท้จริงแล้วน่ะ มันไม่มีจริงหรอก มันเป็นแค่ภาพ ล ว ง ต า เท่านั้นเอง

ชายหนุ่ม : จริงๆ หลวงพ่อไม่ได้จะให้ผมไป ห ย่ า แต่หลวงพ่อต้องการสอนให้ผมคิดได้ ชี้จุดให้ผมได้เข้าใจ

หลวงพ่อ : โยมกลับไปได้แล้วล่ะ

ชายหนุ่ม : ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมควรจะรักใคร ผมรักภรรย าของผม

หลวงพ่อ : อ ามิ  ต ตา พุ ทธ

เรื่องของความรักความรู้สึกและการตัดสินใจ ทุ ก อ  ย่ า งต้องใช้สติในการกระทำทุ กสิ่งอ  ย่ า งด้วย

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In ข้อคิด

Check Also

ล้างเขียงไม้ให้ถูกวิธี ไม่มีร าขึ้น ไม่มีกลิ่นติดเขียง หลายคนยังทำผิดอยู่

ล้างเขียงไม้ให้ถูกวิธี ไม่มีร าขึ้น ไม่มีกลิ่นติดเขียง … …